Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Noteringar: ÖPwC växer genom köp och samgående

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har under våren vuxit genom förvärv och samgående. I april förvärvades redovisningsföretaget Kameralen i Örebro. Ett företag som omsatte cirka tre miljoner kronor och hade fem anställda.

Nästa affär var egentligen två: ÖPwC köpte Dahlbergs redovisning i Skellefteå. Ett företag med 15 anställda och vars grundare är Fredrik Dahlberg, vice ordförande i Sveriges redovisningskonsulters förbund.

Men inte nog med detta. Man förvärvade dessutom i princip hela Deloittes Skellefteå-kontor med 20 anställda.

– Genom förvärven har vi fått en större plattform i Skellefteåområdet och blivit ett av de större kontoren i Norrland, förklarar Magnus Orregård, kontorschef hos ÖPwC i Skellefteå.

Nästa, och den största affären innebar ett samgående med revisionsbyrån Ranby Björklund i Stockholm. Det senare företaget har 60 medarbetare och drygt 2 000 kunder.

– Vi är övertygade om att revisionen har ett så stort värde för företagen att den kommer att vara efterfrågad även efter ett avskaffande av revisionsplikten. Att vi nu går samman med Ranby Björklund är ett viktigt steg för att stärka vår position på Stockholmsmarknaden, förklarade Hans Börsvik, vice vd ÖPwC.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...