Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Noteringar: Äntligen!

Äntligen, kan man utropa när utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning lämnar sitt förslag till finansdepartementet i mitten av september. Utredningen skulle från början varit färdig år 2007.

Utredningen föreslår att det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning vid periodicering av inkomster och utgifter, tas bort och ersätts av regler i inkomstskattelagen (IL) om beskattningstidpunkten för inkomstslaget näringsverksamhet.

FAR SRS representant i utredningen har skrivit ett av sex särskilda yttranden. FAR SRS protesterar mot att ett nytt detaljerat regelsystem för periodiseringar i beskattningen införs parallellt med det som gäller för redovisningen. Resultatet blir att företag (K1 och K2) måste tillämpa två skilda regelsystem. FAR SRS föreslår därför att samordning av reglerna i en enda lagstiftning utreds.