Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Noteringar Statliga bolag dåliga på hållbarhetsredovisning

Många statliga bolag väntar in i det sista på att införa regeringens nya krav på hållbarhetsredovisning. Det visar en ny undersökning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Från och med 2008 ska alla företag med statligt ägande publicera hållbarhetsredovisningar baserade på riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI). Redovisningarna ska även vara bestyrkta av en revisor.

– 2007 var det bara 11 av 52 undersökta statliga bolag som tillämpade GRI:s riktlinjer och endast fem redovisningar hade granskats av en extern part, berättar Lars-Olle Larsson, specialistrevisor och partner vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Undersökningen visar dock att en stor majoritet, 83 procent, av de svenska företagen nu har någon form av hållbarhetsinformation i antingen årsredovisningen eller i en separat hållbarhetsredovisning.

– Störst är bäst i detta sammanhang. De största bolagen på börsen har också de mest utvecklade och omfattande hållbarhetsredovisningarna, säger Lars-Olle Larsson vidare.

193 företag ingick i undersökningen, varav 60 bolag på Large Cap, 81 bolag på Mid Cap samt 52 bolag med statligt ägande. Genomlysningen är den största som gjorts av svenska företags hållbarhetsredovisning. Balans återkommer till undersökningen i ett senare nummer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...