Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Noteringar Statliga bolag dåliga på hållbarhetsredovisning

Många statliga bolag väntar in i det sista på att införa regeringens nya krav på hållbarhetsredovisning. Det visar en ny undersökning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Från och med 2008 ska alla företag med statligt ägande publicera hållbarhetsredovisningar baserade på riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI). Redovisningarna ska även vara bestyrkta av en revisor.

– 2007 var det bara 11 av 52 undersökta statliga bolag som tillämpade GRI:s riktlinjer och endast fem redovisningar hade granskats av en extern part, berättar Lars-Olle Larsson, specialistrevisor och partner vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Undersökningen visar dock att en stor majoritet, 83 procent, av de svenska företagen nu har någon form av hållbarhetsinformation i antingen årsredovisningen eller i en separat hållbarhetsredovisning.

– Störst är bäst i detta sammanhang. De största bolagen på börsen har också de mest utvecklade och omfattande hållbarhetsredovisningarna, säger Lars-Olle Larsson vidare.

193 företag ingick i undersökningen, varav 60 bolag på Large Cap, 81 bolag på Mid Cap samt 52 bolag med statligt ägande. Genomlysningen är den största som gjorts av svenska företags hållbarhetsredovisning. Balans återkommer till undersökningen i ett senare nummer.