Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Noteringar: Justitie kompletterar utredningen om aktiekapital

Delbetänkandet om lägsta tilliarna aktiekapital för privata aktiebolag presenterades i maj månad. Förslaget innebär att aktiekapitalet skulle sänkas från dagens 100 000 till 50 000 kronor. Ett kompletterande förslag innebär att aktiekapitalet skulle kunna betalas in stegvis – dock minst 25 procent från början. Utredningens förslag kommer att sändas ut på remiss under början av hösten tillsammans med ett kompletterande beredningsunderlag som tagits fram i justitiedepartementet. Anledningen sägs vara att remissinstanser ska får ta ställning till fler alternativ. En kvalificerad gissning är att det rör sig om lägre aktiekapital än 50 000 kronor. I utredningsdirektivet sades det nämligen att utredaren ska ”särskilt överväga lösningar som innebär att lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag bestäms till 50 000 kr eller 20 000 kr eller att lagen inte anger något lägsta tillåtna aktiekapital”.