Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Noteringar: Fler kan tänka sig starta bolag

En undersökning som Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört visar att nästan hälften, 47 procent, av de tillfrågade kan tänka sig att starta ett aktiebolag om aktiekapitalet sänks till 50 000 kronor.

– 36 procent skulle dock bli mycket mer benägna att starta ett aktiebolag om det bara krävdes en krona i aktiekapital, berättar Bo Åsell som ansvarat för undersökningen.

Undersökningen grundar sig på drygt 1 000 respondenter i åldern 23–55 år.