Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Noteringar: HD prövar inte tvisten mellan revisorn och städbolaget

Hovrättens dom ligger fast vilket innebär att revisorn från Ernst & Young måste betala 5 miljoner kronor i skadestånd till sin tidigare klient Städkompakt. Båda parterna överklagade domen men det blir inget prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Städkompakts tidigare ekonomichef dömdes för tre år sedan till fängelse efter att ha förskingrat 20 miljoner kronor ur bolagets kassa.

Städkompakt har ända sedan brottet uppdagades krävt ersättning av bolagets dåvarande revisor. Städbolagets ägare som även är verksamma i bolaget, anser att brottet hade upptäckts och stoppats tidigare om revisorn reviderat enligt god revisionssed.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom, som innebar att revisorn friades på sex punkter men fälldes på en.

Rätten ansåg inte att det var i strid mot god revisionssed att bedriva revision på kopior eller att revisorn borde ha reagerat på betalningar till utlandet, trots att bolaget bara är verksamt i Sverige. Den låga ränteintäkten från kontot som på papperet hade ett betydande saldo var inte heller en tillräcklig varningssignal.

Hovrätten ansåg dock, precis som tingsrätten, att revisorn borde ha reagerat och gjort en närmare granskning när bolaget trots sin goda ekonomi fick en betalningsanmärkning. Att inte göra det var, enligt domen, ett brott mot god revisionssed.

Högsta domstolens beslut att inte pröva målet innebär att revisorn som är delägare i Ernst & Young nu måste betala 5 miljoner kronor plus ränta till Städkompakt.

Margaretha Levander

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...