Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Noteringar: XBRL ska bli obligatoriskt i USA

Det elektroniska standardformatet för finansiell information XBRL, eXtensible Business Reporting Language, har nu definitivt tagit steget ut i verkliga livet. På ett sommarmöte med XBRL Sweden kunde Per Thorling, Öhrlings PricewaterhouseCoopers berätta om skördade lagrar runt om i världen:

  • 14 maj lade amerikanska tillsynsmyndigheten Securities and Exchange Commission (SEC) fram ett förslag att XBRL ska bli obligatoriskt vid företagens rapportering in till SEC. Detta föreslås ske i tre steg med början 15 december i år då de 500 största företagen omfattas.

  • Från och med april i år måste alla japanska noterade bolag rapportera enligt XBRL till landets tillsynsmyndighet.

  • Holland har redan kommit långt med införandet av XBRL som myndighetsgemensam standard. En studie visar på en besparingspotential för företagen på 1 miljard euro årligen genom att använda XBRL.

  • I Kina använder alla företag på Shenzen-börsen XBRL. Det samma gäller för närmare 900 företag på Shanghai-börsen.

  • Bombay Stock Exchange i Indien har infört XBRL för de 100 största företagen från och med 2008 och följer SEC:s exempel med ett stegvis införande för de mindre företagen.

  • Europaparlamentet har rekommenderat EU-kommissionen att ta fram en färdplan för XBRL:s införande bland medlemsländerna.

I Sverige händer det också saker. Nya XBRL-taxonomier (indelning och klassificering som är det gemensamma ”språket”) utvecklas och mjukvaruföretagen håller som bäst på att anpassa sina program. På Bolagsverket har man låtit göra en studie som visar att med XBRL skulle svenska företag spara mellan 470 och 1760 miljoner kronor årligen. Revisorerna skulle enligt samma studie årligen spara 9–18 miljoner kronor.

– Revisorer och redovisningskonsulter är som gummiverkstaden där du köper nya däck. Även om jag innan däckbytet bestämt mig för ett visst märke så ändrar jag mig ofta ifall man på verkstaden rekommenderar ett annat märke. På samma sätt lyssnar företagare till revisorer och redovisningskonsulter. De är viktiga för att sälja in XBRL, menade Lars Rydell från Bolagsverket.

Pia Löfgren från Skatteverket (SV) berättade om ett samarbetsprojekt mellan sv och Bolagsverket. Rapporterar företagen med XBRL så hoppas man i framtiden kunna samordna så att uppgifter bara lämnas en gång – samtidigt till Skatteverket och Bolagsverket.

Hon ser också samordningsvinster i första hand för företagen ifall andra myndigheter skulle kopplas till en gemensam inlämning av uppgifter: Statistiska centralbyrån, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Finansinspektionen nämndes.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...