Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Noteringar: XBRL ska bli obligatoriskt i USA

Det elektroniska standardformatet för finansiell information XBRL, eXtensible Business Reporting Language, har nu definitivt tagit steget ut i verkliga livet. På ett sommarmöte med XBRL Sweden kunde Per Thorling, Öhrlings PricewaterhouseCoopers berätta om skördade lagrar runt om i världen:

  • 14 maj lade amerikanska tillsynsmyndigheten Securities and Exchange Commission (SEC) fram ett förslag att XBRL ska bli obligatoriskt vid företagens rapportering in till SEC. Detta föreslås ske i tre steg med början 15 december i år då de 500 största företagen omfattas.

  • Från och med april i år måste alla japanska noterade bolag rapportera enligt XBRL till landets tillsynsmyndighet.

  • Holland har redan kommit långt med införandet av XBRL som myndighetsgemensam standard. En studie visar på en besparingspotential för företagen på 1 miljard euro årligen genom att använda XBRL.

  • I Kina använder alla företag på Shenzen-börsen XBRL. Det samma gäller för närmare 900 företag på Shanghai-börsen.

  • Bombay Stock Exchange i Indien har infört XBRL för de 100 största företagen från och med 2008 och följer SEC:s exempel med ett stegvis införande för de mindre företagen.

  • Europaparlamentet har rekommenderat EU-kommissionen att ta fram en färdplan för XBRL:s införande bland medlemsländerna.

I Sverige händer det också saker. Nya XBRL-taxonomier (indelning och klassificering som är det gemensamma ”språket”) utvecklas och mjukvaruföretagen håller som bäst på att anpassa sina program. På Bolagsverket har man låtit göra en studie som visar att med XBRL skulle svenska företag spara mellan 470 och 1760 miljoner kronor årligen. Revisorerna skulle enligt samma studie årligen spara 9–18 miljoner kronor.

– Revisorer och redovisningskonsulter är som gummiverkstaden där du köper nya däck. Även om jag innan däckbytet bestämt mig för ett visst märke så ändrar jag mig ofta ifall man på verkstaden rekommenderar ett annat märke. På samma sätt lyssnar företagare till revisorer och redovisningskonsulter. De är viktiga för att sälja in XBRL, menade Lars Rydell från Bolagsverket.

Pia Löfgren från Skatteverket (SV) berättade om ett samarbetsprojekt mellan sv och Bolagsverket. Rapporterar företagen med XBRL så hoppas man i framtiden kunna samordna så att uppgifter bara lämnas en gång – samtidigt till Skatteverket och Bolagsverket.

Hon ser också samordningsvinster i första hand för företagen ifall andra myndigheter skulle kopplas till en gemensam inlämning av uppgifter: Statistiska centralbyrån, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Finansinspektionen nämndes.