Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Intervju med Bo Svensson på nätet

Onsdagen den 17 september överlämnar utredaren Bo Svensson revisorsutredningens slutbetänkande till justitieministern. Samma dag publicerar Balans en intervju med Bo Svensson där han kommenterar förslaget som bland annat handlar om oberoenderegler, byråjäv och skadeståndsersättning. Läs intervjun på Balans hemsida <www.tidskriftenbalans.se>.