Balans nr 8-9 2008

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2008:12

Tidpunkt för offentliggörande av styrelseuttalande (Cision)

Uttalande 2008:13

Dispens från bud på teckningsoptioner (Zodiak)

Uttalande 2008:18

Tolkning budplikt, dispens från fyraveckorsfrist samt fråga om likabehandling (CloettaFazer)

Uttalande 2008:19

France Telecom preannouncement om TeliaSonera

Uttalande 2008:20

Tolkning av 11.10 ang. föraffär (Deccan- IBS)

Uttalande 2008:15

Fråga om tillämpling av Leo-reglerna (Ratos)

Uttalande 2008:23

Dispens från bud på teckningsoptioner (Gunnebo Industrier)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida www.farsrs.se

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

En förenklad revisorsgranskning vid fusion och delning av aktiebolag (Ds 2008:40)

To International Auditing and Assurance Standards Board

Exposure Draft January 2008, Proposed Redrafted International Standard on Auditing ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements and Related Confirming Amendments of Other ISAs

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32)

To International Financial Reporting Interpretations Committee

IFRIC Draft Interpretation D24, Customer Contributions

To International Financial Reporting Interpretations Committee

IFRIC Draft Interpretation D23, Distribution of Non-cash Assets to Owners

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga (Fi2008/3209)

Till Skatteverket

Skatteverkets förslag till föreskrifter enligt förordningen (2007:597) om kassaregister m.m. (Dnr 131 163903/111 – 131 203821/111 – 131 203817/111)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Förändrade underprisregler för handelsbolag m.m. (Fi 2008/2857)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Slopad kontrolluppgiftsskyldighet om tillgångar och skulder, m.m. (Fi2008/2835)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Vissa förenklingar på företagsskatteområdet, m.m. (Fi2008/2590)

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Förslag till EC-förordning om privata europabolag (Ju2008/5674/L1)

Till Finansinspektionen

Finansinspektionens promemorior om redovisning

Till Finansinspektionen

Förslag till ändringar i den periodiska rapporteringen för kreditinstitut och värdepappersbolag (FI Dnr 07-12528)

Till Finansinspektionen

Förslag till ändring i FFFS 2007:3 (FI Dnr 08-2184)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...