Innehåll

Balans nr 1 2009

Inledning: Inte enklare 2009

Regeringen löser ”fel” problem för landets företagare. Det anser Hans Börsvik, Jan Magnusson och Karin Prytz i en debattartikel om alla förslag till förenklingar. De menar att företagen kommer bli än mer beroende av sin redovisningskonsult och/eller revisor.

Balans har träffat FAR SRS nye ordförande Svante Forsberg. Han är mycket glad och hedrad över att få leda FAR SRS i arbetet att bli den ledande organisationen för värde och förtroende i näringsliv och samhälle. Svante Forsberg har arbetat både som revisor, redovisningskonsult, skattejurist och rådgivare.

Inte bara små företag tar extern hjälp för att driva olika delar av eller processer i sin verksamhet. Hur påverkar dessa outsourcinglösningar revisionen? Lars Egenäs, Anders Hult och Björn Rydberg menar att ett tredjepartsutlåtande från servicebyråns revisorer kan vara ett bra stöd.

Det är redovisningens fel, eller i alla fall har den bidragit, till den finanskris vi ser i världen i dag. Journalisten Olle Rossander skriver årets första gästkrönika med rubriken ”Obegriplighet som affärsidé”.

Ni som saknar inval och Utträden i FAR SRS har helt rätt. Namnen på de nya medlemmarna publiceras från och med nu på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>.

God fortsättning på det nya året!