Balans nr 1 2009

Noteringar: Svenska folket vill att utbildade revisorer granskar kommunerna

Sex av tio svenskar tror inte att kommunernas användning av skattemedlen granskas ordentligt.

Svenska folket vill ha en tuffare granskning av kommunernas räkenskaper enligt en ny undersökning som Öhrlings PricewaterhouseCoopers gjort.

– En kommun kan jämföras med ett stort företag. Ändå satsar kommuner generellt mindre pengar på granskning av hur skattemedlen används, än vad ett privat företag satsar på granskning av sin verksamhet.

– Det är lite märkligt med tanke på att det är våra skattepengar det handlar om, säger Anita Lundgren, regionchef för Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers och ledamot i FAR SRS referensgrupp för offentlig sektor.

Undersökningen visar att man tycker att man borde satsa minst lika mycket eller mer som man gör i privata företag av samma storlek på att granska hur kommunerna handskas med skattemedlen.

Allmänheten vill också ha formellt utbildade revisorer i kommunerna enligt undersökningen. Hela 86 procent av svenska folket tycker att kommunens redovisning alltid borde granskas av en utbildad revisor.

65 procent av kommunalråden är dock nöjda med nuvarande ordning, där de förtroendevalda revisorerna har ansvar för granskningen med rätt att anlita ett sakkunnigt biträde.

– Det är en förtroendefråga för politikerna att kunna visa för medborgarna att granskningen har gått till på ett korrekt sätt. Det är helt klart att allmänheten tycker att kommunerna alltid borde granskas av en utbildad revisor, säger Anita Lundgren.

Totalt 1 000 svenskar och 100 kommunalråd har tillfrågats i undersökningen.

Ansvarsfördelning kommunal revision

Kommunpolitikerna äger revisionen och skriver på revisionsberättelsen. De förtroendevalda revisorerna är oftast lekmän, det vill säga har inte formell ekonomisk utbildning. Uppgiften är att granska hur kommunen uppfyller sina mål.

Revisorerna ska anlita sakkunniga i den omfattning de anser behövs. De biträdande revisorerna är oftast auktoriserade revisorer eller certifierade kommunala revisorer, men de är inte formellt ansvariga för revisionen.

Källa: Öhrlings PricewaterhouseCoopers

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...