Innehåll

Balans nr 1 2009

På linjen: Peter Strandh

Till rådgivningssektionens ”kick-off” den 29 januari har ni bjudit in ett amerikanskt konsultbolag – Kennedy. Kan du berätta något om dem?

– Kennedy Information bilda des 1970 och är en ledande källa när det gäller informa tion, nyheter och analyser för befattningshavare och specialister inom bland annat management, IT och business advisory. Till vår premiär kommer Paul Johnston som är managing director of advi sory services på Kennedy.

Vi hoppas och tror att detta inslag kommer att vinna stort gehör bland våra medlemmar och blivande medlemmar.

Påverkas rådgivningsbranschen på något annat sätt än övriga branschen av finanskrisen?

– De tjänster som byråerna erbjuder på rådgivnings sidan är nog i grunden mer konjunkturberoende än vad de är som avser revision och redovisning. Men jag ser fort satt stora möjligheter för råd givarna även i finanskrisens tidevarv.

Hur tror du rådgivningsbranschen ser ut i framtiden?

– Den har kommit för att stanna inom revisionsbyrå erna och jag är övertygad om att den kommer att utgöra en mycket viktig del i byråernas fortsatta utveckling. Jag ser mycket ljust på våra rådgiv ningstjänster.

Peter Strandh, ordförande i FAR SRS rådgivningssektion

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...