Innehåll

Balans nr 1 2009

Europa-frågor: Svenskt Europahus ger nya möjligheter till information

I år kommer många spännande saker att hända inom EU som har stor betydelse för Sverige. Det är val till Europaparlamentet, en ny EU-kommission ska väljas och Sverige blir ordförandeland i EU. Däremellan ska en rad viktiga frågor diskuteras och beslut fattas, bland annat angående ett globalt klimatavtal.

Valet till Europaparlamentet sker den 7 juni, men enligt en nyligen genomförd undersökning vet inte ens en fjärdedel av svenskarna att det äger rum. Sex av tio svenskar säger också att de skulle vilja ha mer EU-information. Problemet är inte att det saknas information, problemet är snarare att många inte vet var de ska leta och att de inte tar till sig den information som är tillgänglig. Det finns redan mycket EU-information för den som söker. Ett lätt sätt att få senaste nytt är att exempelvis gå in på EU-kommissionens svenska hemsida, <www.eu-kommissionen.se>. Där finns bland annat Margot Wallströms blogg, där hon regelbundet berättar om pågående aktiviteter.

Sverige har också fått ett Europahus, en ny mötesplats för dialog, debatt och information om Europafrågor där EU-kommissionen och Europaparlamentet tillsammans ska kommunicera om vad som är på gång inom EU. I samband med invigningen i december sa EU-minister Cecilia Malmström att ”Europahuset blir en viktig mötesplats som gör EU:s institutioner mer tillgängliga för allmänheten. Under det viktiga Europaåret 2009, med val till Europaparlamentet och svenskt ordförandeskap, kommer Europahuset att fylla en viktig funktion.”. Margot Wallström var också på plats vid invigningen. Hon uttryckte sin glädje över den nya mötesplatsen och sa ”Låt oss inte missa denna chans till bredare debatt om Europa och de gemensamma utmaningar vi står inför: klimatet, finanskrisen och jobben. Vi måste bli en del av vår egen demokrati igen.”. Europahuset ligger på Regeringsgatan 65 i Stockholm och här finns allt från tidningar och informationsbroschyrer till en klimatutställning.

Det går inte att skylla på för lite information för att inte rösta i valet till Europaparlamentet i sommar. ”Gå och rösta i Europavalet och uttryck din åsikt. Du kan på så sätt påverka beslutsfattandet inom EU”, uppmanar Europaparlamentets vice talman Mechtild Rothe.

I november tillträder den nya EU-kommissionen. Men innan de nya kommissionärerna kan börja sitt arbete ska Europaparlamentets medlemmar ge sitt slutliga godkännande. Och där sitter förhoppningsvis de personer som du har varit med att rösta fram.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...