Innehåll

Balans nr 1 2009

Noteringar

Peter Clemedtson (bilden) har valts till ny ordförande i Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Peter Clemedtson har tidigare varit vice ordförande. Han efterträder Göran Tidström på posten. Göran Tidström är vice president i revisionsbranschens globala organisation IFAC (International Federation of Accountants).