Innehåll

Balans nr 1 2009

Noteringar: SIE-standarden uppdaterad

Den så kallade SIE-standarden, som används för att flytta redovisningsdata mellan olika program, har funnits sedan 1990-talet. Det är dock över tio år sedan standarden senast uppdaterades. Under de senaste åren har det kommit önskemål om att den befintliga standarden borde förtydligas och uppdateras på olika punkter.

SIE-gruppens styrelse tillsatte därför i slutet av 2007 en arbetsgrupp som fick i uppgift att se över standarden. Skälet till uppdateringen är huvudsakligen de svårigheter som varit att läsa in SIE-filer i olika program.

– Där har det funnits tolkningsproblem varför förtydliganden behövts, säger Lage Wikstrand, styrelseledamot.

Nu är den nya reviderade SIE-standarden klar – SIE 4B.

Alla tillägg och ändringar som gjorts i samband med uppdateringen är dock frivilliga i SIE-formatet. Detta innebär att SIE-filer som följer det reviderade formatet är kompatibla bakåt och därför går att läsa in i program som inte uppdaterat formatet.

– Den stora nyheten är att det lagts till funktionalitet för att hantera tillagda och strukna rader, berättar Lage Wikstrand.

SIE-gruppen hoppas nu att programvaruleverantörerna kompletterar sina programvaror med de nya funktionerna, trots att dessa är frivilliga.

Vad är SIE?

SIE är en standard för att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika program, oavsett vilka leverantörer programmen kommer från.

SIE kan användas för att utbyta data mellan olika program i egen dator, men också för att skicka data mellan företag eller från företag till revisor.

För mer information om SIE – se föreningens hemsida: <www.sie.se>.

Källa: SIE-gruppen

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...