Balans nr 1 2009

Noteringar: SIE-standarden uppdaterad

Den så kallade SIE-standarden, som används för att flytta redovisningsdata mellan olika program, har funnits sedan 1990-talet. Det är dock över tio år sedan standarden senast uppdaterades. Under de senaste åren har det kommit önskemål om att den befintliga standarden borde förtydligas och uppdateras på olika punkter.

SIE-gruppens styrelse tillsatte därför i slutet av 2007 en arbetsgrupp som fick i uppgift att se över standarden. Skälet till uppdateringen är huvudsakligen de svårigheter som varit att läsa in SIE-filer i olika program.

– Där har det funnits tolkningsproblem varför förtydliganden behövts, säger Lage Wikstrand, styrelseledamot.

Nu är den nya reviderade SIE-standarden klar – SIE 4B.

Alla tillägg och ändringar som gjorts i samband med uppdateringen är dock frivilliga i SIE-formatet. Detta innebär att SIE-filer som följer det reviderade formatet är kompatibla bakåt och därför går att läsa in i program som inte uppdaterat formatet.

– Den stora nyheten är att det lagts till funktionalitet för att hantera tillagda och strukna rader, berättar Lage Wikstrand.

SIE-gruppen hoppas nu att programvaruleverantörerna kompletterar sina programvaror med de nya funktionerna, trots att dessa är frivilliga.

Vad är SIE?

SIE är en standard för att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika program, oavsett vilka leverantörer programmen kommer från.

SIE kan användas för att utbyta data mellan olika program i egen dator, men också för att skicka data mellan företag eller från företag till revisor.

För mer information om SIE – se föreningens hemsida: <www.sie.se>.

Källa: SIE-gruppen