Innehåll

Balans nr 1 2009

Noteringar: Stiftelsen för Insamlingskontroll byter namn

I samband med att man flyttar till nya lokaler i augusti 2009 byter Stiftelsen för Insamlingskontroll SFI namn till Svensk Insamlingskontroll SFI.

– Det känns helt rätt att byta namn eftersom vi inte är en stiftelse utan en ideell förening, säger Eva Birath, kanslichef på SFI.

Stiftelsen för Insamlingskontroll har även en ny ordförande. Sedan den 1 november är regeringsrådet Nils Dexe ordförande.

Nils Dexe arbetar för närvarande i Lagrådet.

Eva Birath, kanslichef på SFI.