Innehåll

Balans nr 1 2009

Noteringar: Dålig konjunktur ställer ökade krav vid företagsförvärv

Enligt internationell statistik är så många som sju av tio företagstagsförvärv misslyckade. En ny undersökning visar att svenska bolag ofta missar möjligheter att maximera värden vid företagsförvärv.

Det är Öhrlings PricewaterhouseCoopers som låtit ekonomichefer i medelstora och större bolag svara på frågor om sin syn på förvärvsprocesser.

Två av tre bolag menar att finanskris och en dålig konjunktur ställer ökade krav på väl fungerande processer vid förvärv.

Ett prioriterat område vid förvärv är, enligt undersökningen, en tydlig integrationsstrategi. Extern kommunikation till investerare och analytiker hamnade betydligt längre ner på listan.

– Det är anmärkningsvärt att endast ett av tre bolag (35 %) anser sig ha fokuserat på kommunikation till investerare och analytiker. Framför allt är detta bolagens bedömning och med största sannolikhet är intressenternas bild knappast mer positiv, säger Henrik Sörensen som arbetar med förvärvsintegration inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Undersökningen visar också att styrelsens engagemang kunde vara större.

– För att förvärvsprocessen ska lyckas fullt ut är det viktigt att styrelserna tar ett tydligt ansvar i arbetet med integrationsprocesser och strategier. Därför är det oroande att bara hälften av företagen anser att deras styrelser är aktivt involverade i att säkerställa processer och strategier för att integrera förvärvade verksamheter. Av dessa är det dessutom bara 14 procent som instämmer helt och hållet i påståendet, kommenterar Henrik Sörensen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...