Innehåll

Balans nr 1 2009

Debatt: Guldläge att ta bort revisionsplikten!

Finanskrisen har skapat rykten om att revisionspliktens borttagande ska skjutas på framtiden. Charlotte Ahlberg har svårt att se när slopandet skulle passa bättre” och anser att dagens situation i stället givit yrkeskåren ett guldläge att visa kunden nyttan av branschens alla tjänster.

Det finns ett förslag om att revisionen blir frivillig under 2010 för 97 procent av alla svenska aktiebolag, det vill säga den lagstadgade revisionen upphör. Nu när finanskrisen är här har det ryktats om att pliktens borttagande skulle skjutas på framtiden. Varför denna vindflöjel? Just nu är väl bästa tänkbara tidpunkt att ta bort plikten och göra revisionen frivillig. Kundnyttan av revision kommer i fokus i stället för att det är en ”betungande kostnad för småföretagen” – som revisorsutredningen uttrycker det när de utreder revisionspliktens avskaffande.

Finanskrisen har utvecklats i ett galopperande tempo. Varje dag möter jag företagare som undrar vad som händer och som har en oro för att inte i tid hinna uppfatta signaler och göra riktiga bedömningar för att driva sin verksamhet framgångsrikt även i en konjunkturnedgång. Det är i dessa tider som företagets ägare och företagsledare uppskattar värdet av att ha tillgång till kvalificerad kompetens och är beredda att betala för det. Behov av professionellt stöd för att analysera situationen när resultatet i bolaget är nedåtgående är stort. Att kunna få det från någon som har insikt i bolagets verksamhet när det är en kamp mot tiden för att överleva värderas högt. Företagen kommer än mer att behöva kvalificerad kompetens för att bedöma risker och väsentligheter i bolagets verksamhet och det från någon som står utanför verksamheten.

Testa att se din egen näsa? Hur gick det? Om du nu inte tog hjälp av någon som berättade, ett foto eller en spegel så är det för de allra flesta av oss mycket svårt, i bästa fall ser vi tippen på näsan. Vissa företagare har redan insett att få externt stöd är en avgörande faktor för fortsatt framgång – de har redan upptäckt hur svårt det är att se sin ”egen näsa”. Andra kommer att gå runt och försöka se själva för att så småningom, själv eller genom kostsamma misslyckanden inse att det inte går utan stöd av kompletterande kompetens.

Trovärdig finansiell information är grunden för all affärsverksamhet. I orostider finns en större misstro till de siffror som presenteras och osäkerhet i likviditetsflöden bidrar till ökad oro. Leverantörer, kunder och finansiärer kommer att kräva tillgång till aktuell kvalitetssäkrad finansiell information. Troligen inte på samma sätt som i dag där det i princip enbart är årsredovisningen som är ett officiellt kvalitetssäkrat dokument. Den har ett begränsat värde i många situationer eftersom det kan vara sju månader gammal information som presenteras. Marknaden kommer att ställa krav på nya produkter för att kvalitetssäkra den finansiella informationen. Vilken tidpunkt kan vara bättre att ta bort plikten än när behovet av kvalitetssäkrad information är som störst?

Övergången till frivillig revision, utökad rådgivning och vikten av att beskriva kundnyttan av revisions- och rådgivningsbranschens tjänster innebär naturligtvis ett stålbad för branschen. Vi får uppleva att nya tjänster presenteras och personalförändringar i form av utbyte av medarbetare med fel profil och tillskott av medarbetare med nya kompetensprofiler. Även ett ökat kompetensutvecklingsbehov av befintliga medarbetare som är villiga att anta denna utmaning till förändrat arbetssätt kan förväntas. Revisorer som ”gömt sig” bakom det faktum att det är ett lagkrav kommer att försvinna bort från marknaden. Av framtidens revisorer och rådgivare förväntas att de som individer kan kommunicera ut sina tjänster. Det räcker inte bara med duktiga marknadsföringsavdelningar, varje medarbetare måste kunna visa på kundnyttan av sina tjänster för att få rätt betalt. För medarbetare inom branschen blir kompetensutveckling inom nya områden som kommunikation och försäljning av yttersta vikt. Eftersökta medarbetare är de som kan leverera det kunderna vill ha – alltså de medarbetare som kan beskriva kundnyttan och visa på värdet för företagets ägare och dess intressenter. Det ska sitta i ryggmärgen på varje medarbetare inom revisions- och rådgivningsbranschen att det är de tre T:na som företagen är beredda att betala för. Det som efterfrågas är Trygghet – Trovärdighet – Tillit i de siffror som presenteras. De tre T:na är en grundförutsättning för ett väl fungerande näringsliv med sunda business to businessrelationer.

För duktiga revisorer och rådgivare är det nu dags att vara stolta över sin kompetens och skapa kommunikation kring kundnyttan! Inget företag vill betala för något där den ekonomiska nyttan inte framgår för företaget. Så tack för att revisionsplikten upphör mitt i finansoron – då kan vi en gång för alla få slut på debatten att revision är en onödig kostnad och få ett tack – och bra betalt för våra tjänster! Ta bort revisionsplikten nu och låt marknadens spelregler värdera tillgången till kvalitetssäkrad finansiell information.

Charlotte Ahlberg är auktoriserad revisor på BDO Nordic Göteborg.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...