Innehåll

Balans nr 1 2009

ARENA08: Årsstämman: Ingrid Lindh vädjade till byråledningarna att föreslå sina kompetenta kvinnor för styrelseuppdrag

För att nå respekt, förtroende och tillit både hos oss själva internt och gentemot vår omvärld måste FAR SRS visa att även kvinnorna har en given ställning i organisationen, tycker Ingrid Lindh som på föreningsstämman lämnade sitt uppdrag som suppleant i valberedningen i förtid.

Efter att FAR SRS öppnade för redovisningskonsulter som medlemmar har andelen kvinnor ökat till cirka 40 procent berättar Ingrid Lindh.

– Det är viktigt att valberedningen beaktar detta och föreslår fler kvinnor som styrelseledamöter och då även en redovisningskonsult. Min åsikt är att en styrelse ska representeras av båda könen på samma villkor, eftersom framtidsfrågor och yrkesutövande kan uttryckas och avspeglas på olika sätt.

Ingrid Lindh har framfört sina synpunkter på flera stämmor. Och även sedan hon för fem år sedan valdes till suppleant i valberedningen har hon försökt påverka.

Varför hoppade du av ditt uppdrag som suppleant i valberedningen?

– Jag vill inte medverka i en valberedning som inte beaktar medlemsstrukturen vid nomineringar, menar Ingrid Lindh.

På årsstämman vädjade Ingrid Lindh till byråledningarna att de i framtiden ska synliggöra sina kompetenta kvinnor, lyfta fram dem till ledande positioner och föreslå dem till valberedningen för valbar plats i styrelsen.

– Då först kan vi få fler kvinnor i styrelsen och en kvinnlig ordförande.

Att delta i styrelseuppdrag är en möjlighet att påverka framtidsfrågor inom branschen och yrkesrollen menar Ingrid Lindh.

Varför tror du att byråerna inte nominerar kvinnor till styrelsen ?

– De större byråerna leds och styrs till övervägande delen av män. Som delägare och/eller chef på en byrå vill man förmodligen inte avstå från en styrelseplats till en kvinnlig kollega, menar Ingrid Lindh. Det ska bli intressant att följa om någon förändring kommer att ske inom de närmaste åren nu när en av de större byråerna har en kvinnlig vd.

När tror du FAR SRS far en kvinnlig ordförande?

– Tidigast 2014 har ”turordningscirkeln” mellan de fyra större byråerna gått ett varv till och då är min förhoppning att de stora byråerna kommer att förorda och lyfta fram några av sina kompetenta kvinnor, säger Ingrid Lindh.

Hon hänvisar också till 23 § i FAR SRS stadgar där det står att valbar till ordförande och en av posterna som vice ordförande är den som är verksam på något av de sju största revisionsföretagen.

– Stadgarna nämner således varken något om turordning eller att den endast ska omfattas av fyra byråer.

– Jag tror att den första kvinnan som blir ordförande kommer att bidra med mycket PR till sin byrå och inte minst till vår bransch, avslutar Ingrid Lindh.