Innehåll

Balans nr 1 2009

ARENA08: Årsstämman: Ingrid Lindh vädjade till byråledningarna att föreslå sina kompetenta kvinnor för styrelseuppdrag

För att nå respekt, förtroende och tillit både hos oss själva internt och gentemot vår omvärld måste FAR SRS visa att även kvinnorna har en given ställning i organisationen, tycker Ingrid Lindh som på föreningsstämman lämnade sitt uppdrag som suppleant i valberedningen i förtid.

Efter att FAR SRS öppnade för redovisningskonsulter som medlemmar har andelen kvinnor ökat till cirka 40 procent berättar Ingrid Lindh.

– Det är viktigt att valberedningen beaktar detta och föreslår fler kvinnor som styrelseledamöter och då även en redovisningskonsult. Min åsikt är att en styrelse ska representeras av båda könen på samma villkor, eftersom framtidsfrågor och yrkesutövande kan uttryckas och avspeglas på olika sätt.

Ingrid Lindh har framfört sina synpunkter på flera stämmor. Och även sedan hon för fem år sedan valdes till suppleant i valberedningen har hon försökt påverka.

Varför hoppade du av ditt uppdrag som suppleant i valberedningen?

– Jag vill inte medverka i en valberedning som inte beaktar medlemsstrukturen vid nomineringar, menar Ingrid Lindh.

På årsstämman vädjade Ingrid Lindh till byråledningarna att de i framtiden ska synliggöra sina kompetenta kvinnor, lyfta fram dem till ledande positioner och föreslå dem till valberedningen för valbar plats i styrelsen.

– Då först kan vi få fler kvinnor i styrelsen och en kvinnlig ordförande.

Att delta i styrelseuppdrag är en möjlighet att påverka framtidsfrågor inom branschen och yrkesrollen menar Ingrid Lindh.

Varför tror du att byråerna inte nominerar kvinnor till styrelsen ?

– De större byråerna leds och styrs till övervägande delen av män. Som delägare och/eller chef på en byrå vill man förmodligen inte avstå från en styrelseplats till en kvinnlig kollega, menar Ingrid Lindh. Det ska bli intressant att följa om någon förändring kommer att ske inom de närmaste åren nu när en av de större byråerna har en kvinnlig vd.

När tror du FAR SRS far en kvinnlig ordförande?

– Tidigast 2014 har ”turordningscirkeln” mellan de fyra större byråerna gått ett varv till och då är min förhoppning att de stora byråerna kommer att förorda och lyfta fram några av sina kompetenta kvinnor, säger Ingrid Lindh.

Hon hänvisar också till 23 § i FAR SRS stadgar där det står att valbar till ordförande och en av posterna som vice ordförande är den som är verksam på något av de sju största revisionsföretagen.

– Stadgarna nämner således varken något om turordning eller att den endast ska omfattas av fyra byråer.

– Jag tror att den första kvinnan som blir ordförande kommer att bidra med mycket PR till sin byrå och inte minst till vår bransch, avslutar Ingrid Lindh.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...