Innehåll

Balans nr 1 2009

ARENA08: Revisionsberättelsen viktig vid kreditprövning

9 av 10 kreditchefer kontaktar revisorn vid kreditprövning och 7 av 10 menar att revisionsberättelsen är viktig för kreditprövningen.

Det visar en undersökning som Göran Hallin på Sweco Eurofutures gjort pä uppdrag av FAR SRS. Syftet med undersökningen har varit att analysera bankernas inställning till förslaget om slopad revisionsplikt i 97 procent av Sveriges aktiebolag.

– Undersökningen visar tydligt att kreditgivning är bero ende av förtroende och revisionen är en viktig pusselbit i att skapa förtroende, sa Göran Hallin.

På frågan vad bankerna tycker om förslaget om slopad revisionsplikt svarar bara 1 av 10 att förslaget är bra. Sä mänga som 7 av 10 tycker att förslaget är dåligt och 2 av 10 har ingen uppfattning. Hälften anser inte heller att förslaget blir bättre om det genomförs i två steg.

– Kunskapen om förslaget behöver bli bättre hos kreditföretagen, menade Göran Hallin. Det finns ett stort behov av förberedelse inför genomförandet.

– Oreviderade räkenskaper kräver också mer information. Det är oftare sä att man ifrågasätter uppgifterna och kräver att kunden anlitar en person som gör en extern bedömning av den finansiella ställningen.

Men konsekvensen av oreviderade räkenskaper varierar beroende på kunden. Dock kommer alla typer av kunder att påverkas, även så kallade ”guldkunder”.

Oreviderade räkenskaper riskerar att försämra alla företags möjlighet till kredit. Men nya kunder och kunder med svag finansiell ställning påverkas mest.

I undersökningen har SS lokala och regionala kreditchefer svarat pä en webbenkät. Dessutom har man intervjuat centrala kreditchefer.