Innehåll

Balans nr 1 2009

ARENA08: Revisionsberättelsen viktig vid kreditprövning

9 av 10 kreditchefer kontaktar revisorn vid kreditprövning och 7 av 10 menar att revisionsberättelsen är viktig för kreditprövningen.

Det visar en undersökning som Göran Hallin på Sweco Eurofutures gjort pä uppdrag av FAR SRS. Syftet med undersökningen har varit att analysera bankernas inställning till förslaget om slopad revisionsplikt i 97 procent av Sveriges aktiebolag.

– Undersökningen visar tydligt att kreditgivning är bero ende av förtroende och revisionen är en viktig pusselbit i att skapa förtroende, sa Göran Hallin.

På frågan vad bankerna tycker om förslaget om slopad revisionsplikt svarar bara 1 av 10 att förslaget är bra. Sä mänga som 7 av 10 tycker att förslaget är dåligt och 2 av 10 har ingen uppfattning. Hälften anser inte heller att förslaget blir bättre om det genomförs i två steg.

– Kunskapen om förslaget behöver bli bättre hos kreditföretagen, menade Göran Hallin. Det finns ett stort behov av förberedelse inför genomförandet.

– Oreviderade räkenskaper kräver också mer information. Det är oftare sä att man ifrågasätter uppgifterna och kräver att kunden anlitar en person som gör en extern bedömning av den finansiella ställningen.

Men konsekvensen av oreviderade räkenskaper varierar beroende på kunden. Dock kommer alla typer av kunder att påverkas, även så kallade ”guldkunder”.

Oreviderade räkenskaper riskerar att försämra alla företags möjlighet till kredit. Men nya kunder och kunder med svag finansiell ställning påverkas mest.

I undersökningen har SS lokala och regionala kreditchefer svarat pä en webbenkät. Dessutom har man intervjuat centrala kreditchefer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...