Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: På linjen

Henrik Steinbrecher, senior partner på PricewaterhouseCoopers, har valts in i brittiskbaserade Royal institute of chartered surveyors, Rics, grundat 1868. En chartered surveyor kan exempelvis värdera mark och anläggningstillgångar på ett trovärdigt sätt.

Vad betyder det för dig att bli medlem?

– Rics är en av världens äldsta certifieringsorganisationer. Jag har blivit ”eminent member” av Rics. Jag ser det som en hedersbetygelse, min inriktning har varit fastigheter både internationellt och i Sverige i många år.

Vad betyder det för din byrå?

– Vi tar ett första steg mot att skapa en dialog mellan våra fastighetsspecialister och Rics internationella nätverk, inte minst i Europa.

Kan du nämna någon typ av kunduppdrag där det skulle vara bra?

– Rics håller levande en värderingsstandard benämnd The red book, som beskriver metodmässigt hur olika reala tillgångar ska värderas t olika situationer. Ett exempel på när man absolut ska ha kännedom om den är när man ska pröva värden mot klausuler i omfattande anglosaxisk finansieringsdokumentation.

ak