Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: Rättelse

Carl Grefberg, KPMG, har titeln director, inte styrelseledamot vilket han kom att kallas i noteringen ”Goodwill ligger kvar på missvisande hög nivå” i Balans nr 8–9.