Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: Ny sed i nästa samlingsvolym

Det viktigaste internationella yrkesetiska regelverket för revisionsbranschen har skrivits om, med skärpningar på en lång rad punkter som ska stärka revisorers oberoende.

Nästa år kommer den uppdaterade versionen av Code of Ethics for Professional Accountants att helt eller delvis finnas med i Samlingsvolymen från FAR SRS.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2011, men övergångsregler gör att väsentliga delar fasas in under 2011 och 2012.

En punkt på skärpningslistan är att de oberoendekrav som hittills har gällt vid revisioner av noterade företag utsträcks till att omfatta alla företag av vad som kallas allmänt intresse. Nya regler införs också om så kallade avkylningsperioder för revisorer innan de kan tillträda vissa befattningar hos kunder, och ett förbud börjar gälla mot att nyckelmedarbetare i revisionsteam kompenseras ekonomiskt för att de säljer rådgivningstjänster till sina revisionskunder.

Den nya etikkoden finns på webbplatsen för International Federation of Accountants, IFAC, <www.ifac.org>.

Bakom koden står IFAC:s etikkommitté International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA.

ak

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...