Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: PricewaterhouseCoopers är årets byrå

PricewaterhouseCoopers, PwC, tog första platsen i kategorin Årets revisionsbyrå i årets upplaga av enkätundersökningen Finansbarometern. PwC vann med klar marginal framför Ernst & Young, som var etta förra året.

– Vi har ju vunnit många utmärkelser det här året så det känns särskilt bra, säger PwCs Sverige-vd Hans Börsvik.

– Över huvud taget är det viktigt att vi får just kundernas syn på vad vi gör.

Betygsskillnaderna är små vad gäller den lagstadgade revisionen, noterar Finansbarometern. När det gäller revisionsnära rådgivningstjänster, däremot, står PwC och Ernst & Young ut som de klarast lysande stjärnorna – framför KPMG och Deloitte.

– Tekniskt sett är det inte så stora kompetensmässiga skillnader mellan byråerna, så det vi har jobbat mycket med är kundrelationen och förståelsen för kundens affär: hur vi lyssnar på kunden, att vi har en rådgivarskola och så vidare. Och det har vi gjort under flera år, säger Hans Börsvik.

– Vi tar fram karaktäristika för olika kunder, och så försöker vi förstå olika marknadsgruppers förutsättningar.

PwC står i särklass vad gäller bland annat parametrarna kompetens respektive förståelse för kundens verksamhet.

Finansbarometern har sammanställts sedan 2003. Bakom den står företaget Eastbrook, med tidningen Affärsvärlden som mediepartner. 8 000 företag tillfrågas i enkäten, cirka 1000 svarade på frågorna om revisionsbyråerna.

PwC är den enda byrån av de fyra som höjde sitt betyg i år, de andra sänkte dem nämnvärt jämfört med i fjol.

Byrå

2009

2008

(plac)

PricewaterhouseCoopers

4,9

4,8

(2)

Ernst & Young

4,3

4,9

(1)

KPMG

4,2

4,4

(4)

Deloitte

4,0

4,5

(3)

ak