Innehåll

Vad tjänade din kund på att investera i ett nytt affärssystem?

Om du har svårt att svara är du i gott sällskap. Svårigheten att utvärdera hur det har lönat sig att skaffa ett system är den klart största utmaningen för användarna, konstaterar KPMG som fått med 412 företags röster i en enkät. Andra problem är svårigheter att få ut meningsfulla rapporter eller att påverka leverantörernas utveckling. Säkerhetsrisker har däremot slutat bekymra användarna.

55 procent av de svarande håller helt eller till stor del med om att systemet har gjort verksamheten effektivare, men 45 procent gör det inte.

Bland de största leverantörerna får Microsoft bättre betyg, för sitt system Dynamics Nav, än vad konkurrenterna SAP och Oracle får.

ak