Innehåll

Balans nr 11 2009

Noteringar: Svängning om oberoende väntas gynna småbyråerna

Nu börjar slutspurten i arbetet med att ta fram utkast till nya internationella standarder för översiktlig granskning respektive bokslutsrapporter, review och compilation.

Före årsskiftet väntas utkast skickas ut på remiss från IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).

Det kan bli så att den som hjälper företag att upprätta årsredovisning även får rätt att genomföra översiktlig granskning hos samma kund, bara dubbelrollen framgår av rapporten. Det kan öppna nya möjligheter för mindre byråer, när kunder vill slippa betala för två personer som var för sig sätter sig in i verksamheten. Bakom utvecklingen ligger en omsvängning under året hos den amerikanska revisorsorganisation AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) som nu förespråkar att kombinerade uppdrag ska tillåtas.

– Mitt intryck är att USA mycket väl kan komma att få igenom sitt önskemål, säger Göran Kjellén, som driver redovisningsbyrån Kjellén Vision i Sävedalen utanför Göteborg, och som är positiv till att kraven i så fall lättas.

– AICPA:s röst väger tungt, det är ingen tvekan om det.

Göran Kjellén har deltagit i arbetet inom Small and Medium Practices Committee som hanterar småbyråernas aspekter. Både denna kommitté och IAASB är inordnade under IFAC (International Federation of Accountants.) Han tror att bra internationella regler kan bädda för en viktig marknad för de små byråerna, när revisionsplikten i mindre bolag slopas, vilket väntas ske i Sverige 1 juli nästa år.

– Det finns en jättestor efterfrågan på de här tjänsterna som är enklare än revision. Alla företag under tröskeln för lag-stadgad revision är en potentiell marknad för nya tjänster från branschen.

Göran Kjellén är bekymrad över att många länder, däribland Danmark, har föregripit de nya internationella standarderna genom att börja utveckla egna. Splittringen kan hämma marknaden, tror han.

En annan fråga under diskussion är begreppet negative assurance. Det ”negativa” består i att revisorn vid en översiktlig granskning intygar att han eller hon inte har sett något anmärkningsvärt. Vissa ser det som att tjänstens innehåll skulle bli tydligare om den kunde utmynna i ett positivt påstående om vad det är man har sett.

ak

Det är de internationella standarderna ISRE 2400 och ISRS 4410 som nu ska revideras. De definierar de lättviktigare alternativ till fullständig revision som på engelska kallas för review respektive compilation, på svenska översiklig granskning respektive bokslutsrapport

De befintliga internationella reglerna anses föråldrade, och den stora efterfrågan på ny reglering har fått många länder, exempelvis Tyskland, att utveckla egna standarder. En viktig aktör för internationell standardisering är dock kreditvärderingsinstituten, som kan komma att kräva vissa former av granskning för att utställa kreditbetyg och därmed möjliggöra vissa lån

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...