Innehåll

Balans nr 11 2009

Noteringar: Det våras för börsen

Fler europeiska bolag väljer att börsintroducera sig. Under tredje kvartalet 2009 genomfördes 44 marknadsnoteringar i Europa, jämfört med 28 stycken föregående kvartal. Det visar en studie som PricewaterhouseCoopers har gjort. Värdemässigt är det en flerdubbling, från 456 till 1 799 miljoner euro under perioden.

Jämfört med 2007 är det dock fortfarande små belopp, i storleksordningen 24 respektive 14 procent av volymen och värdet av de börsintroduktioner som gjordes ett år före finanskrisen.

rl