Innehåll

Balans nr 11 2009

Noteringar: Heta frågor på branchdagarna i Åre

Drygt 200 personer deltog vid årets branchdagar i Åre i slutet av september. Arrangörerna var Irev och programmet var fullspäckat med seminarier och föredrag om aktuella frågor.

ph

Redovisning, moms och lågkonjunktur

Pernilla Lundqvist pratade om revisning i lågkonjunktur. Caisa Drefeldt informerade om redovisningsnyheter. Pia Elkjaer Hedberg pratade moms- och skatt.

Miljö

Gunnilla Sandström från Miljöengagerade revisorer/redovisningskonsulter, MER, pratade om hur ett ökat miljöfokus inom näringslivet kan medföra vinster för både företaget och miljön.

Revisorns verktygslåda

Benght Skough från FAR SRS öppnade revisorns verktygslåda. Verktygslådan är ett projekt som har gått ut på att inventera den mångfald av tjänster som ryms inom revisionsyrket.