Innehåll

Balans nr 11 2009

Europa-frågor: Sverige förebild för kvinnligt nätverk

Det behövs fler kvinnliga entreprenörer. Det konstaterade EU-kommissionen förra året i en rapport. Flera initiativ föreslogs och nu har ett projekt med så kallade kvinnliga ambassadörer sjösatts. 130 utvalda entreprenörer ska verka som förebilder och förmå fler kvinnor att starta egna företag.

Vice president Giinter Verheugen, EU-kommissionär för näringsliv och industri, och Vladimir Spindla, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, sa vid utnämningen i början av oktober: ”EU behöver fler entreprenörer, fler människor som har innovativa idéer och en kreativ inställning till företagande. Under en alltför lång tid har vi inte tagit vara på kvinnors potential. Detta måste ändras och vi måste uppmuntra fler företag som leds av kvinnor. Det bidrar inte bara till nya fräscha affärsidéer, utan stärker också kvinnans roll i samhället.”

99 procent av alla företag i Europa har färre än 250 anställda. Det är små- och medelstora företag som tillsammans står för två tredjedelar av alla jobb. Men antalet kvinnor som startar egna företag är fortfarande lågt. Två av tre småföretag drivs av män. Orsakerna är flera, enligt en studie från EU-kommissionen. Kvinnor verkar exempelvis ha svårare att få banklån till startkapital. Kvinnor saknar, i större utsträckning än män, ett nätverk av expertis från affärsvärlden som kan utgöra ett stöd.

Idén om kvinnliga ambassadörer kommer bland annat från Sverige. Redan i mars 2008 utsåg den svenska regeringen 880 ambassadörer för kvinnors företagande. Ambassadörerna är kvinnor som driver företag i olika branscher och i olika storleksklasser. Genom att till exempel tala inför skolklasser, på universitet och i nätverk ska de öka kunskapen om företagande och uppmuntra kvinnor och flickor att se företagande som ett möjligt val. Arbetet sker på volontärbasis och projektet sträcker sig fram till och med 2009.

En slutsats i ovan nämnda undersökning är att kvinnor behöver mer information och ett större nätverk. EU-kommissionen har därför skapat en portal där de bland annat har samlat ett antal organisationer som stödjer kvinnligt entreprenörskap och listat flera projekt som drivs av kvinnor. Portalen finns på följande webbadress: <http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/ index_en.htm>.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...