Innehåll

Balans nr 11 2009

Noteringar: Nordisktsamarbete inom kommunrevision

Är du intresserad av kommunal revision och nordiskt samarbete? Då ska du nöta in förkortningen för The Nordic Federation of Local Government Auditors, NFLGA.

Det är Sveriges kommunala yrkesrevisorer, Skyrev, som har bildat den nya organisationen tillsammans med Norges kommunalrevisorers förbund, NKRF.

Sekretariatsansvarig blir NKRF:s kanslichef Ole Kristian Rogndokken. Det nya förbundet ska bland annat samordna beslut i strategiska, yrkesmässiga och etiska frågor.

ak