Innehåll

Balans nr 11 2009

FAR SRS årsstämma: Revisionsplikten slopas nästa år – men jävsfrågan behandlas separat

Jodå, tidsplanen håller och 1 juli kommer revisionsplikten för en mängd aktiebolag sannolikt att slopas. Det meddelade justitiedepartementets statssekreterare Magnus Graner vid ett seminarium i anslutning till FAR SRS årsstämma 14 oktober.

– Jag tror att det är görligt, sa han, och förtydligade att en så kallad opt out-lösning har flera fördelar framför andra modeller.

En opt out-lösning innebär att de aktiebolag som omfattas av ändringen och som inte vill ha revisor måste fatta ett aktivt beslut om det. Sannolikt innebär det att färre bolag omedelbart kommer att avstå från revision och att övergången blir mjukare.

Magnus Graner ville inte uppge exakt var gränsen kommer att sättas för vilka företag som ska undantas från revisionsplikten. Han sa sig dock vilja undvika att föra in nya gränsvärden i diskussionen, så tills vidare gäller 50/25/50-gränsen från utredaren Bo Svenssons förslag. Siffrorna avser 50 miljoner kronor i nettoomsättning, 25 miljoner kronor i balansomslutning och 50 anställda. Aktiebolag som ligger under gränsen i minst två avseenden två år i följd skulle undantas från revisionsplikten, och med dessa gränsvärden skulle cirka 96 procent av aktiebolagen hamna under strecket.

Slutspekulerat

Bekräftandet av tidtabellen för förändringen av revisionsplikten hade föregåtts av en tids tystnad från regeringskansliets sida, under viss spekulation i branschen om att finansdepartementet vill bromsa utvecklingen med hänsyn till risken för bortfall i skatteintäkterna.

– Jag ska inte sticka under stol med att det finns en sådan oro, sa Magnus Graner.

Han betonade ändå att behandlingen hos regeringen nu var mycket långt gången, och sa att han räknade med en lagrådsremiss före årsskiftet.

Magnus Graner var generös med fingervisningar även i andra frågor kring revision och aktiebolag. Aktiekapitalkravet ska kunna halveras till 50 000 kronor redan före nästa val, men en rad andra reformer som föreslagits inom olika utredningar får dröja åtminstone till nästa mandatperiod: enklare regler om bokförings-, byrå- och medelsförvaltningsjäv gentemot småföretag, begränsning av revisorns skadeståndsskyldighet, nya aktieboks- och låneförbudsregler samt ett eventuellt slopande av krav på förvaltningsrevision.

Dessutom blir de nuvarande reglerna om kontrollbalansräkning kvar tills det står klart vilken form borgenärsskyddet får i framtiden. Det blir ett frågetecken inte minst om aktiekapitalkravet sänks ytterligare i ett andra steg, kanske till en krona, vilket enligt Magnus Graner skulle kunna diskuteras i ett senare skede. Borgenärsskyddet kommer i framtiden antagligen att fokusera mer på likviditeten och mindre på bokfört aktiekapital.

Utredningen om revisorer och revision, som står bakom förslagen om regeländringar kring revisionsplikt, jäv och skadeståndsskyldighet, har även föreslagit att det endast ska finnas en revisorskategori. Godkända revisorer skulle, enligt förslaget, behöva göra provet för att bli auktoriserade, annars skulle de mista sin kvalifikation år 2015. FAR SRS har ställt sig kritiskt till att alla godkända revisorer skulle omfattas av det kravet, och här tycks även Magnus Graner vilja avvika från utredningens förslag.

– Jag tycker att ”2015-regeln” väcker frågor, sa han, och tillade att han tror mer på andra sätt att fasa ut revisorer som saknar rätt kompetens.

ak

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...