Balans nr 11 2009

FAR SRS årsstämma: Revisionsplikten slopas nästa år – men jävsfrågan behandlas separat

Jodå, tidsplanen håller och 1 juli kommer revisionsplikten för en mängd aktiebolag sannolikt att slopas. Det meddelade justitiedepartementets statssekreterare Magnus Graner vid ett seminarium i anslutning till FAR SRS årsstämma 14 oktober.

– Jag tror att det är görligt, sa han, och förtydligade att en så kallad opt out-lösning har flera fördelar framför andra modeller.

En opt out-lösning innebär att de aktiebolag som omfattas av ändringen och som inte vill ha revisor måste fatta ett aktivt beslut om det. Sannolikt innebär det att färre bolag omedelbart kommer att avstå från revision och att övergången blir mjukare.

Magnus Graner ville inte uppge exakt var gränsen kommer att sättas för vilka företag som ska undantas från revisionsplikten. Han sa sig dock vilja undvika att föra in nya gränsvärden i diskussionen, så tills vidare gäller 50/25/50-gränsen från utredaren Bo Svenssons förslag. Siffrorna avser 50 miljoner kronor i nettoomsättning, 25 miljoner kronor i balansomslutning och 50 anställda. Aktiebolag som ligger under gränsen i minst två avseenden två år i följd skulle undantas från revisionsplikten, och med dessa gränsvärden skulle cirka 96 procent av aktiebolagen hamna under strecket.

Slutspekulerat

Bekräftandet av tidtabellen för förändringen av revisionsplikten hade föregåtts av en tids tystnad från regeringskansliets sida, under viss spekulation i branschen om att finansdepartementet vill bromsa utvecklingen med hänsyn till risken för bortfall i skatteintäkterna.

– Jag ska inte sticka under stol med att det finns en sådan oro, sa Magnus Graner.

Han betonade ändå att behandlingen hos regeringen nu var mycket långt gången, och sa att han räknade med en lagrådsremiss före årsskiftet.

Magnus Graner var generös med fingervisningar även i andra frågor kring revision och aktiebolag. Aktiekapitalkravet ska kunna halveras till 50 000 kronor redan före nästa val, men en rad andra reformer som föreslagits inom olika utredningar får dröja åtminstone till nästa mandatperiod: enklare regler om bokförings-, byrå- och medelsförvaltningsjäv gentemot småföretag, begränsning av revisorns skadeståndsskyldighet, nya aktieboks- och låneförbudsregler samt ett eventuellt slopande av krav på förvaltningsrevision.

Dessutom blir de nuvarande reglerna om kontrollbalansräkning kvar tills det står klart vilken form borgenärsskyddet får i framtiden. Det blir ett frågetecken inte minst om aktiekapitalkravet sänks ytterligare i ett andra steg, kanske till en krona, vilket enligt Magnus Graner skulle kunna diskuteras i ett senare skede. Borgenärsskyddet kommer i framtiden antagligen att fokusera mer på likviditeten och mindre på bokfört aktiekapital.

Utredningen om revisorer och revision, som står bakom förslagen om regeländringar kring revisionsplikt, jäv och skadeståndsskyldighet, har även föreslagit att det endast ska finnas en revisorskategori. Godkända revisorer skulle, enligt förslaget, behöva göra provet för att bli auktoriserade, annars skulle de mista sin kvalifikation år 2015. FAR SRS har ställt sig kritiskt till att alla godkända revisorer skulle omfattas av det kravet, och här tycks även Magnus Graner vilja avvika från utredningens förslag.

– Jag tycker att ”2015-regeln” väcker frågor, sa han, och tillade att han tror mer på andra sätt att fasa ut revisorer som saknar rätt kompetens.

ak