Innehåll

Balans nr 11 2009

FAR SRS årsstämma: De skrev bästa artikeln i Balans

Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har belönats med Carl Henrik Witts pris för artikeln ”Rörelseförvärv enligt IFRS 3 – tredje året”. Priset delades ut i samband med FAR SRS årsstämma.

Juryn för Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans 2008/09 hade även beslutat att ge två artiklar hedersomnämnanden: ”Hur mycket är elnäten egentligen värda – Ger inte nätföretagens årsredovisningar en rättvisande bild?” skriven av Stefan Yard och Torbjörn Tagesson samt ”Finansvikingar förde islänningar bakom ljuset, och nu ...?” skriven av Thorsteinn Haraldsson.

I juryn för Carl Henrik Witts pris ingår ordförande Peter Clemedtson, auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers, Ewa Fallenius, auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers, Peter Malmqvist, finansanalytiker, Ulla Reinius, civilekonom samt FAR SRS ordförande Svante Forsberg, auktoriserad revisor Deloitte.

Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans har delats ut sedan 1981.

ph

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...