Innehåll

Balans nr 11 2009

FAR SRS årsstämma: De skrev bästa artikeln i Balans

Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har belönats med Carl Henrik Witts pris för artikeln ”Rörelseförvärv enligt IFRS 3 – tredje året”. Priset delades ut i samband med FAR SRS årsstämma.

Juryn för Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans 2008/09 hade även beslutat att ge två artiklar hedersomnämnanden: ”Hur mycket är elnäten egentligen värda – Ger inte nätföretagens årsredovisningar en rättvisande bild?” skriven av Stefan Yard och Torbjörn Tagesson samt ”Finansvikingar förde islänningar bakom ljuset, och nu ...?” skriven av Thorsteinn Haraldsson.

I juryn för Carl Henrik Witts pris ingår ordförande Peter Clemedtson, auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers, Ewa Fallenius, auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers, Peter Malmqvist, finansanalytiker, Ulla Reinius, civilekonom samt FAR SRS ordförande Svante Forsberg, auktoriserad revisor Deloitte.

Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans har delats ut sedan 1981.

ph