Balans nr 11 2009

Låt inte kunden dröja med kassaregistret

De nya reglerna gäller från årsskiftet

Kassaregisterlagen som träder i kraft efter årsskiftet ställer revisorer och rådgivare inför kluriga frågor från kunder i kontantbranscherna, men tumregeln är enkel: beställ certifierad utrustning före årsskiftet eller sök dispens snarast.

–Jag har hört revisorer som säger att kunskapen bland dem är dålig om det här, att de får många frågor från sina kunder och inte riktigt kan svara, säger Conny Svensson, samordnare på Skatteverket för införandet av de nya reglerna.

Det vanligaste missförståndet är att tidsfristen för installationen hos företagen i kontantbranscherna skulle ha flyttats fram från årsskiftet till nästa halvårsskifte, 1 juli. Men det finns i själva verket bara ett skäl som är giltigt om installationen dröjer under våren: dröjsmål från leverantörens sida.

– Vi har sett allt för många exempel där återförsäljaren ingår avtal med garanti om leverans senast 1 juni nästa år, säger Conny Svensson.

Om sådana kontrakt har skrivits i syfte att fördröja införandet kan det då ändå bli aktuellt med straffavgiften på 10 000 kronor.

Undantag

Vissa näringsidkare är dock helt undantagna från skyldigheten att ha certifierade kassaregister. Några har automatiska undantag, andra kan söka tidsbegränsat undantag (se tipslistan här intill). Men för dispenserna börjar det brinna i knutarna, Conny Svensson noterar att många stora butikskedjor som antagligen skulle ha rätt till dispens ännu i början av oktober inte hade ansökt om det.

Från revisions- och redovisningsbranschens sida ser man möjligheter till förbättringar i kundernas bokföring, ekonomistyrning och kontroll.

– Det viktiga är ju att man elektroniskt kan integrera kassaapparater i kontanthandeln med affärssystemen, säger Jan Redig, rådgivare vid Ernst & Young i Göteborg.

– Vi försöker utnyttja datakraften så långt som möjligt för att få bort manuell hantering. Och genom att man inte kan ändra underlagen så ger det ett bra underlag för revisionen också.

Hans byrå erbjuder sina kunder att arbeta med helt webbaserade system, där försäljning går att följa upp dagligen, och rådgivaren på distans har möjlighet att se samma information som näringsidkaren.

– Vi vill få kunderna intresserade av sina siffror: vad är viktigt för mig, vilka är just mina nyckeltal? Då kan de använda de här kassasystemen för sin egen nytta.

Branschföreträdare är positiva

Från runt 10 000 kronor kan en handlare få ett kassaregister som är tillverkardeklarerat hos Skatteverket. Trots kostnaden är kontantbranschernas företrädare positiva till kraven, som de hoppas ska stävja oschyst konkurrens från skattefuskare. De bekymras däremot över oseriösa leverantörer av kassasystem som utnyttjar, och spär på, känslan av brådska hos handlarna för att driva fram förhastade beslut att köpa system som kanske inte ens är certifierade.

– Det finns många lycksökare som har hittat ett fönster här. Det märker vi överallt, säger Bengt Nilervall på Svensk Handel.

Bland annat finns det säljare som gjort oanmälda besök hos handlare i köpcentrum, under skenet att de haft system som är på väg att certifieras och att handlarna definitivt måste ha dem på plats före årsskiftet.

De flesta av de nya reglerna finns i lagen (2007:592) om kassaregister m.m. och i Skatteverkets föreskrift SKVFS 2009:3. Skatteverket har samlat sin information på < www.skatteverket.se/kassaregister >, och Svensk Handel har precis avslutat en mässturné kallad ”Kassaregister 2010”.

Alexander Kristofersson

Så minskas fusket

De nya kraven innebär att en kassaapparat inte ska kunna skriva ut ett kvitto förrän försäljningen har registrerats. Tillsammans med ett krav på expediten, att alltid erbjuda kunden kvittot, ska det göra det omöjligt för handlaren att gömma undan intäkter utan att det märks.

Informationen från alla transaktioner lagras. Kontrollenheten ger varje lagrad transaktion en kod som säkerställer att den inte har ändrats.

Skatteverket kommer varje år att göra tiotusentals kontroller i butiker, bland annat genom att jämföra handlarens registrerade försäljningssiffror med varuinköp som inspektörer har genomfört anonymt eller med antalet betalande kunder som de har iakttagit vid en kassa.