Innehåll

Balans nr 11 2009

14 tips inför kassaregisterkravet

Har du revisions- eller rådgivningskunder med kontantomsättning? Så snart som möjligt efter årsskiftet måste de flesta av dem ha ett tillåtet kassaregister på plats. Kassaregistret ska vara tillverkardeklarerat hos Skatteverket, och dess ”kontrollenhet” ska då vara certifierad. Det här kan du som revisor eller rådgivare tänka på:

 • Agera före nyår. Det förekommer på många håll rykten om att Skatteverket skulle ha gett en allmän tidsfrist för installationen hos handlarna, fram till 30 juni nästa år. Det är fel. Bara leveransproblem hos leverantören är giltigt skäl för dröjsmål efter årsskiftet.

 • Diskutera produktvalet. Vet du inget om kassaapparater? Nej, men du kanske vet vilken affärsinformation och vilka bokföringsprocesser kunden skulle ha nytta av. Hur många timmars arbete per månad sparas in om dagsrapporten kan exporteras digitalt till affärssystemet? Och hur mycket huvudvärk besparas revisorn som ska säkerställa överensstämmelsen? Hur mycket är det värt att i kassan kunna upprätta fakturor som hamnar direkt i faktureringssystemet?

 • Notera undantagen. Från kravet på att ha certifierad utrustning undantar lagen automatiskt verksamheter med mindre än fyra prisbasbelopp i väntad omsättning (cirka 170 000 kronor inklusive moms), torg- och marknadshandel, hemförsäljning, automatförsäljning och taxiverksamhet. Även kommuner och andra som inte är skyldiga att betala inkomstskatt undantas. Skatteverket har i en föreskrift även lagt till ett undantag för permanent obemannade försäljningsställen såsom potatisvagnar vid jordbruk. För en fakturerande verksamhet med liten sidoordnad kontantverksamhet beräknar man sidoverksamhetens omfattning separat.

 • Sök dispens för butiksjättarna. Exempelvis butikskedjor, med centrala kontrollsystem som redan i dag gör det omöjligt att fuska med intäktsredovisningen ute i verksamheterna, kan söka dispens hos Skatteverket från kravet på certifierade register. I exempelvis franchisekedjor måste de enskilda ingående företagen dock söka dispensen var för sig. Blanketten heter SKV 1510.

 • Se till att kunden anmäler varje apparat. Anmälan görs på Skatteverkets webbplats, och ska uppge precis var kassasystemet finns. Om du har fullmakt från en handlare, och har e-legitimation, kan du själv logga in på Skatteverkets webbplats och anmäla kassaregistret. Fullmakten ska finnas hos dig, inte skickas in.

 • Varna för fuskleverantörer. Kundernas rusch efter kassaregister lockar fram nya leverantörer, mer eller mindre nogräknade. Notera att de godkända kassaregistren på Skatteverkets lista inte har granskats, utan bara är upptagna utifrån tillverkarens egen produktdeklaration. Det är dessutom handlaren själv som bär ansvaret mot Skatteverket om ett tillverkardeklarerat kassaregister senare visar sig vara undermåligt. Bara kassaregistrets så kallade kontrollenhet är certifierad av en ackrediterad organisation.

 • Påminn om kvittot. Den handlare som glömmer att aktivt erbjuda kunden kvitto åker på straffavgiften på 10 000 kronor om en utsänd från Skatteverket ser det.

 • Påminn om att meddela driftavbrott. Så fort utrustningen strejkar, till exempel vid strömavbrott, måste handlaren rapportera det på Skatteverkets webbplats. Det gör driftsäkerheten till en viktig, men kanske svårförutsägbar, egenskap vid valet av produkt.

 • Kyss inte kontantnotan slutgiltigt adjö. Den som har ett kassaregister får aldrig skriva ut kontantfaktura i stället. Handlare som rutinmässigt får reda på kundens identitet och adress kan däremot, ifall de orkar med pappersexercisen, välja att avstå från att köpa kassaregister och i stället skriva fakturor enligt bokföringslagen.

 • Ta avskrivningen direkt om det går. Avskrivningar på inventarier får nu göras omedelbart upp till ett halvt basbelopp (cirka 20 000 kronor). Men vid större inventarieinskaffning ska utgifterna summeras, så antagligen tillåts inte direktavskrivning vid samordnat köp av flera kassaregister. (SFS 2009:547)

 • Utnyttja förbättrad utrustning. Tiotusentals gamla så kallade rom-baserade kassasystem byts ut mot modernare produkter, med förbättrade rapporter och kopplingar till ekonomisystem. Det ger många företag – och deras revisorer och konsulter – bättre underlag för redovisning, bestyrkanden eller rekommendationer.

 • Utnyttja förbättrad information. Varje morgon måste den ingående växelkassan anges. Även redovisningen av returer och kassauttag stramas upp. Detta kan underlätta intäktsrevisionen, ett tema som har kommit tillbaka på modet bland revisorer, såväl som den interna styrningen och kontrollen.

 • Se upp vid hyra, försäljning eller skrotning. Hur säkerställer din kund att journalen finns kvar enligt bokföringslagen och att kontrollenheten bevaras och finns tillgänglig i minst ett år?

 • Tipsa din frisör om c-typen. I praktiken finns två tillåtna typer av ”kontrollenhet för kassaregistret. A-typen används när det bara används av ett företag. Men när företagare, till exempel frisörer i en gemensam salong, delar på ett kassaregister ska det ha en kontrollenhet av vad som kallas typ C.