Innehåll

Balans nr 11 2009

14 tips inför kassaregisterkravet

Har du revisions- eller rådgivningskunder med kontantomsättning? Så snart som möjligt efter årsskiftet måste de flesta av dem ha ett tillåtet kassaregister på plats. Kassaregistret ska vara tillverkardeklarerat hos Skatteverket, och dess ”kontrollenhet” ska då vara certifierad. Det här kan du som revisor eller rådgivare tänka på:

 • Agera före nyår. Det förekommer på många håll rykten om att Skatteverket skulle ha gett en allmän tidsfrist för installationen hos handlarna, fram till 30 juni nästa år. Det är fel. Bara leveransproblem hos leverantören är giltigt skäl för dröjsmål efter årsskiftet.

 • Diskutera produktvalet. Vet du inget om kassaapparater? Nej, men du kanske vet vilken affärsinformation och vilka bokföringsprocesser kunden skulle ha nytta av. Hur många timmars arbete per månad sparas in om dagsrapporten kan exporteras digitalt till affärssystemet? Och hur mycket huvudvärk besparas revisorn som ska säkerställa överensstämmelsen? Hur mycket är det värt att i kassan kunna upprätta fakturor som hamnar direkt i faktureringssystemet?

 • Notera undantagen. Från kravet på att ha certifierad utrustning undantar lagen automatiskt verksamheter med mindre än fyra prisbasbelopp i väntad omsättning (cirka 170 000 kronor inklusive moms), torg- och marknadshandel, hemförsäljning, automatförsäljning och taxiverksamhet. Även kommuner och andra som inte är skyldiga att betala inkomstskatt undantas. Skatteverket har i en föreskrift även lagt till ett undantag för permanent obemannade försäljningsställen såsom potatisvagnar vid jordbruk. För en fakturerande verksamhet med liten sidoordnad kontantverksamhet beräknar man sidoverksamhetens omfattning separat.

 • Sök dispens för butiksjättarna. Exempelvis butikskedjor, med centrala kontrollsystem som redan i dag gör det omöjligt att fuska med intäktsredovisningen ute i verksamheterna, kan söka dispens hos Skatteverket från kravet på certifierade register. I exempelvis franchisekedjor måste de enskilda ingående företagen dock söka dispensen var för sig. Blanketten heter SKV 1510.

 • Se till att kunden anmäler varje apparat. Anmälan görs på Skatteverkets webbplats, och ska uppge precis var kassasystemet finns. Om du har fullmakt från en handlare, och har e-legitimation, kan du själv logga in på Skatteverkets webbplats och anmäla kassaregistret. Fullmakten ska finnas hos dig, inte skickas in.

 • Varna för fuskleverantörer. Kundernas rusch efter kassaregister lockar fram nya leverantörer, mer eller mindre nogräknade. Notera att de godkända kassaregistren på Skatteverkets lista inte har granskats, utan bara är upptagna utifrån tillverkarens egen produktdeklaration. Det är dessutom handlaren själv som bär ansvaret mot Skatteverket om ett tillverkardeklarerat kassaregister senare visar sig vara undermåligt. Bara kassaregistrets så kallade kontrollenhet är certifierad av en ackrediterad organisation.

 • Påminn om kvittot. Den handlare som glömmer att aktivt erbjuda kunden kvitto åker på straffavgiften på 10 000 kronor om en utsänd från Skatteverket ser det.

 • Påminn om att meddela driftavbrott. Så fort utrustningen strejkar, till exempel vid strömavbrott, måste handlaren rapportera det på Skatteverkets webbplats. Det gör driftsäkerheten till en viktig, men kanske svårförutsägbar, egenskap vid valet av produkt.

 • Kyss inte kontantnotan slutgiltigt adjö. Den som har ett kassaregister får aldrig skriva ut kontantfaktura i stället. Handlare som rutinmässigt får reda på kundens identitet och adress kan däremot, ifall de orkar med pappersexercisen, välja att avstå från att köpa kassaregister och i stället skriva fakturor enligt bokföringslagen.

 • Ta avskrivningen direkt om det går. Avskrivningar på inventarier får nu göras omedelbart upp till ett halvt basbelopp (cirka 20 000 kronor). Men vid större inventarieinskaffning ska utgifterna summeras, så antagligen tillåts inte direktavskrivning vid samordnat köp av flera kassaregister. (SFS 2009:547)

 • Utnyttja förbättrad utrustning. Tiotusentals gamla så kallade rom-baserade kassasystem byts ut mot modernare produkter, med förbättrade rapporter och kopplingar till ekonomisystem. Det ger många företag – och deras revisorer och konsulter – bättre underlag för redovisning, bestyrkanden eller rekommendationer.

 • Utnyttja förbättrad information. Varje morgon måste den ingående växelkassan anges. Även redovisningen av returer och kassauttag stramas upp. Detta kan underlätta intäktsrevisionen, ett tema som har kommit tillbaka på modet bland revisorer, såväl som den interna styrningen och kontrollen.

 • Se upp vid hyra, försäljning eller skrotning. Hur säkerställer din kund att journalen finns kvar enligt bokföringslagen och att kontrollenheten bevaras och finns tillgänglig i minst ett år?

 • Tipsa din frisör om c-typen. I praktiken finns två tillåtna typer av ”kontrollenhet för kassaregistret. A-typen används när det bara används av ett företag. Men när företagare, till exempel frisörer i en gemensam salong, delar på ett kassaregister ska det ha en kontrollenhet av vad som kallas typ C.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...