Balans nr 11 2009

Mobil utbildning lockar i norr

Lokala utbildningar skapar lokala nätverk

Ekonomiskt, effektivt och mer miljövänligt. Det är några av vinsterna med att förlägga en Irev-kurs till Bräcke som ligger mitt emellan Sundsvall och Östersund. Förutom kunskaper fick deltagarna tillfälle att bygga ut sitt regionala nätverk.

– Vi är nog först på plan med det här, men vi har också behov som ser annorlunda ut, säger Lars Skoglund, ordförande för FAR SRS lokalförening i Jämtland/Västernorrland.

Det var när han och hans kollegor i styrelsen skulle planera en aktivitet för föreningens redovisningskonsulter som de kände att deras kompetens brast – än så länge består ju FAR SRS lokalföreningars styrelser till en överväldigande majoritet av revisorer. Lars Skoglund, tyckte att det var ”perfekt” att kunna vända sig till Irev.

– Vi jobbar ju med det här ideellt, medan Irev är proffs och det handlar om att inte uppfinna hjulet två gånger.

Irevs krav för att erbjuda någon av sina ordinarie kurser lokalt är att det ska finnas tillräckligt många deltagare. Två veckor före sista anmälningsdag till kusen ”Fällor och fel” i jämtländska Bräcke var det långt ifrån fulltecknat. Då fick vi gå ut och jaga lite, berättar Lars Skoglund:

– Sedan ramlade det in anmälningar. Alla är inte medlemmar i FAR SRS. En del kom från SRF och andra är inte med i någondera.

Både mer praktiskt och ekonomiskt

Irev tillämpar ett enhetspris på sina kurser, oavsett om man är medlem eller inte, och en lokalt förlagd kurs är inte dyrare än vanligt.

– Den stora finessen med att hålla kursen här är att det är mer praktiskt och ekonomiskt. Jag tror att vi och Västerbotten är först med att erbjuda en ordinarie Irev-kurs lokalt, men behoven skiljer sig åt mellan olika lokalföreningar. En del föreningar ordnar mycket utbildningar själva, andra ligger närmare Stockholm, Göteborg och Malmö och kan enkelt resa iväg, säger Lars Skoglund.

FAR SRS lokalförening i Jämtland/Västernorrland ligger något i överkant när det gäller den generellt antagna målsättningen att klara av tre aktiviteter per år. Dit hör oftast en träff med Skatteverket, det brukar vara en halvdag då man passar på att gå igenom något aktuellt ämne. I samband med årsstämman brukar det vara någon från FAR SRS som kommer och pratar. Därtill kommer föreläsningar och kurser inom olika fackområden.

– I pipeline nu ligger en utbildning i juridik för både redovisningskonsulter och revisorer, den har tidigare körts på några andra ställen i landet och sker i samarbete med lokala advokatbyråer.

Utökat kontaktnät

Lokalföreningens uppgift är att verka för erfarenhetsutbyte mellan olika lokala aktörer, såväl som mellan yrkesgrupper:

– En annan finess med att vi kör utbildningen lokalt är att det skapar nya kontakter. På en stor byrå finns det alltid någon att fråga men på en mindre byrå behöver man ett informellt nätverk. Fördelen med att lära känna sina lokala kollegor är att det ger möjligheter till enklare erfarenhetsutbyten, säger Lars Skoglund.

Lokalgruppernas aktiviteter riktas i första hand till majoritetsgrupperna – revisorer och redovisningskonsulter – inom FAR SRS och nyttjas främst av medlemmar från mindre byråer.

Men du kommer själv från en större byrå, vad får du ut av att vara med?

Det är just det här med att lära känna kollegor utanför byrågränsen. Skrået är litet och det är trevligt att knyta ny kontakter.

Samtidigt utökas medlemsbasen, har ni lyckats rekrytera någon redovisningskonsult till styrelsen?

Ja vi har fått med Karin Prytz. Det är jättebra att vi har henne, hon fungerar som en ingång både uppåt [som medlem i FAR SRS styrgrupp för sektionen Små och medelstora företag] och till redovisningssidan, säger Lars Skoglund.

Lokalföreningarna kan spela en nyckelroll när det gäller integrationen mellan FAR SRS olika medlemsgrupper. Lars Skoglund tipsar om ett upplägg som hans förening använde vid en träff förra hösten då revisorer och redovisningskonsulter hade ett gemensamt pass på förmiddagen och parallella pass på eftermiddagen, vilket var mycket lyckat.

Rakel Lennartsson