Balans nr 11 2009

Policygrupp håller ögat på omvärlden

”Viktigt att vara med och påverka”

Behovet av förståelse för omvärlden har vuxit. Det är utgångspunkten när FAR SRS särskilda omvärldsspanare, policygruppen för regulatoriska frågor, prövar en nyform av seminarier.

– I det första seminariet lyfter vi fram hur utvecklingen av regler och standarder har påverkat också andra professioner, säger gruppens ordförande Åke Danielsson.

Den 6 oktober gick det första seminariet av stapeln hos FAR SRS, på temat revisorsprofessionen och reglerna. Runt trettiotalet inbjudna personer kom. Åke Danielsson bedömer att det föll väl ut, och ser framför sig att både detta semininarium och andra kan komma att erbjudas förbundets bredare medlemskrets framöver.

Vid sidan av seminarierna ligger den regulatoriska gruppens omvärldsfokus på lagstiftnings- och standardiseringsprocesser, vilket man möjligen också kan ana av gruppens namn.

– Om vi ska påverka regler ska vi inte minst påverka EU. När regelförändringarna kommer till Sverige är det för sent, noterar Åke Danielsson.

År vi bra på att påverka?

– Sverige är ett litet land, men när vi sätter oss in i något är vi ofta bra på att göra det.

Utöver kvartalsvisa möten och det nystartade försöket med seminarier bedriver gruppen sitt arbete med omvärldsbevakningen i fri form. Åke Danielsson beskriver sin grupp som en diskussionsgrupp på uppåt tio personer. Gruppen är nära förbunden med FEE (Federation des Experts Comptables Européens) och ECG (European Contact Group), de stora byråernas spanings- och lobbyorganisation i förhållande till EU.

Alexander Kristofersson