Innehåll

Balans nr 11 2009

Så blir revisorn regeljonglör

En växande mängd regler och standarder håller på att ge revisorns yrkesroll en ny inramning. Det framhölls när en grupp forskare från Handelshögskolan i Stockholm redogjorde för aktuell forskning och ledde en debatt på temat revisorsprofessionen och reglerna, vid ett seminarium på FAR SRS i oktober. Revisorer på plats uttryckte oro över den tilltagande formaliseringen av yrket.

– I dag har vi ett reglerat yrke, självregleringens tid är över, anförde Åke Danielsson, ordförande i FAR SRS policygrupp för regulatoriska frågor, som inledning.

Skissartat målade han upp hur revisorer de senaste femton åren lärt sig leva med att först jurister, sedan också politiker, kommit in i spelet och velat styra.

Forskarna lyfte fram paradoxen i att avregleringar, som kan vidga handlingsutrymmet för olika aktörer, ofta är förenade med minst lika detaljerade regler efteråt som innan. För revisorernas del har det aktuell bäring inte minst på den väntade förändringen av revisionsplikten.

– Reglerna på den avreglerade telemarknaden blev ju många, många fler, nämnde Claes-Fredrik Helgesson, tidigare på Handelshögskolan i Stockholm och numera på Linköpings universitet.

Kollegan Karin Svedberg Helgesson föreslog att det kanske är bättre att tala om omreglering än om avreglering. En växande mängd kontrollerande aktörer med olika agendor gör att företag även utanför formella regler behöver bete sig som om de var reglerade, under ”en illusion av frihet”.

Tomas Hjelström belyste hur aktörer som EU-ländernas finansministrar, EU-kommissionen och G 20 (gruppen av världens ledande industriländer) i verkligheten utgör press på normgivare som ska vara oberoende, såsom IASB. Vem är egentligen beredd att ta ansvaret om regler visar sig vara dåliga? Önskan att alltid kunna förneka eget ansvar tycks vara en stark drivkraft i regelutvecklingen.

Revisorsyrkets företrädare på plats var överlag starkt kritiska mot den tilltagande formaliseringen av arbetet, med dess växande mängd checklistor och dess till synes minskade utrymme för självständiga professionella bedömningar.

– För effektiviteten i näringslivet krävs mer av personligt ansvar. Därför hoppas jag också på revisorsprofessionens återkomst, sa FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström. Revisorn ska kunna ställa sig upp på stämman och framföra ett tydligt ställningstagande, inte hänvISA till en helpdesk i London.

Forskaren Ebba Sjögren kunde ge ett mått av tröst, genom att hänvisa till läkaryrkets förändring de senaste årtiondena. Mängden regler, som ofta är motstridiga, kräver professionella och kreativa regeljonglörer snarare än bara lydiga regelföljare. Professionen omvandlas, men försvinner inte.

Seminariet innebar debut för en ny arbetsform för FAR SRS policygrupp för regulatoriska frågor.

Alexander Kristofersson