Innehåll

Balans nr 11 2009

Så blir revisorn regeljonglör

En växande mängd regler och standarder håller på att ge revisorns yrkesroll en ny inramning. Det framhölls när en grupp forskare från Handelshögskolan i Stockholm redogjorde för aktuell forskning och ledde en debatt på temat revisorsprofessionen och reglerna, vid ett seminarium på FAR SRS i oktober. Revisorer på plats uttryckte oro över den tilltagande formaliseringen av yrket.

– I dag har vi ett reglerat yrke, självregleringens tid är över, anförde Åke Danielsson, ordförande i FAR SRS policygrupp för regulatoriska frågor, som inledning.

Skissartat målade han upp hur revisorer de senaste femton åren lärt sig leva med att först jurister, sedan också politiker, kommit in i spelet och velat styra.

Forskarna lyfte fram paradoxen i att avregleringar, som kan vidga handlingsutrymmet för olika aktörer, ofta är förenade med minst lika detaljerade regler efteråt som innan. För revisorernas del har det aktuell bäring inte minst på den väntade förändringen av revisionsplikten.

– Reglerna på den avreglerade telemarknaden blev ju många, många fler, nämnde Claes-Fredrik Helgesson, tidigare på Handelshögskolan i Stockholm och numera på Linköpings universitet.

Kollegan Karin Svedberg Helgesson föreslog att det kanske är bättre att tala om omreglering än om avreglering. En växande mängd kontrollerande aktörer med olika agendor gör att företag även utanför formella regler behöver bete sig som om de var reglerade, under ”en illusion av frihet”.

Tomas Hjelström belyste hur aktörer som EU-ländernas finansministrar, EU-kommissionen och G 20 (gruppen av världens ledande industriländer) i verkligheten utgör press på normgivare som ska vara oberoende, såsom IASB. Vem är egentligen beredd att ta ansvaret om regler visar sig vara dåliga? Önskan att alltid kunna förneka eget ansvar tycks vara en stark drivkraft i regelutvecklingen.

Revisorsyrkets företrädare på plats var överlag starkt kritiska mot den tilltagande formaliseringen av arbetet, med dess växande mängd checklistor och dess till synes minskade utrymme för självständiga professionella bedömningar.

– För effektiviteten i näringslivet krävs mer av personligt ansvar. Därför hoppas jag också på revisorsprofessionens återkomst, sa FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström. Revisorn ska kunna ställa sig upp på stämman och framföra ett tydligt ställningstagande, inte hänvISA till en helpdesk i London.

Forskaren Ebba Sjögren kunde ge ett mått av tröst, genom att hänvisa till läkaryrkets förändring de senaste årtiondena. Mängden regler, som ofta är motstridiga, kräver professionella och kreativa regeljonglörer snarare än bara lydiga regelföljare. Professionen omvandlas, men försvinner inte.

Seminariet innebar debut för en ny arbetsform för FAR SRS policygrupp för regulatoriska frågor.

Alexander Kristofersson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...