Innehåll

Balans nr 12 2009

Noteringar: Artikelregister finns på nätet

I år medföljer inget artikelregister i Balans nr 12. Den som vill kan i stället ladda ner och skriva ut registret från Balans hemsida <www.tidskriftenbalans.se>. Liksom tidigare år finns samtliga artiklar, med undantag för noteringar, med i artikelregistret.

Ett skäl till att redaktionen beslutat att inte bifoga en tryckt version av artikelregistret med tidningen är att minska pappersförbrukningen.

ph