Innehåll

Balans nr 12 2009

Noteringar: Nya momsregler för utrikeshandel med tjänster

Momsreglerna för tjänster som säljs till, eller köps från, utlandet förändras vid årsskiftet.

Huvudregeln blir att tjänster som säljs till näringsidkare beskattas i köparens land, medan tjänster som säljs till privatpersoner beskattas i säljarens land.

– Det är en bra förändring, men det som krånglar till det är administrationen, säger Pia Elkjaer Hedberg, skattekonsult på Grant Thornton.

Hon menar i första hand det arbete som behöver göras vid övergången.

– Initialt behövs en genomgång av företagets struktur, företagen måste bland annat fråga sig vad de har tillhandahållit för tjänster. Sedan ska dessa företag också lämna en periodisk sammanställning, i vissa fall varje månad, säger Pia Elkjaer Hedberg.

Till förenklingarna med de nya reglerna hör att moms som har betalats i andra EU-länder inte behöver begäras tillbaka där. Momsen begärs i stället tillbaka genom en webbtjänst hos Skatteverket, utan att fakturor normalt behöver skickas in.

Alla företag som omfattas behöver nu gå igenom sina affärer för att se i vilka situationer huvudregeln gäller och när de eventuellt omfattas av de undantagsregler som finns. Undantag gäller bland annat fastighetstjänster, persontransporter, catering och en rad andra tjänster med stark anknytning till en viss plats. I dessa fall sker beskattning i Sverige även då kunden är utländsk näringsidkare.

Enligt de nya reglerna behöver vissa företag lämna in sin periodiska sammanställning månadsvis i stället för kvartalsvis.

Näringsidkare som bedriver momsfri verksamhet, exempelvis en tandläkare, kommer i fortsättningen att behöva deklarera och betala moms för tjänster som köps av utländska företagare.

Den periodiska sammanställningen ska bara omfatta tjänster (och, som tidigare, även varor) som säljs inom EU. Vid handel med Norge eller USA ska fakturor inte momsbeläggas.

En förändring som berör många gäller de så kallade fakturahänvisningarna som skrivs på fakturor som ställs ut utan moms. Reglerna som de hänvisar till byter nu i många fall plats, och därför måste många företag uppdatera sina fakturamallar.

– Revisorer och redovisningskonsulter behöver identifiera vilka av deras kunder som omfattas, det är inte alla som känner till det i dag. Sedan bör de ta sin utgångspunkt i företagets fakturor, och fråga sig om det exempelvis är rätt att ställa ut en viss typ av fakturor utan moms, säger Pia Elkjaer Hedberg.

Detaljerad information om de nya momsreglerna, som gäller från 1 januari 2010, finns på <www.skatteverket.se>.

ak