Innehåll

Balans nr 12 2009

Noteringar: Rättelse gränsvärden

I Balans nr 11 /2009 smög sig felaktiga gränsvärden in i referatet av vad statssekreterare Magnus Craner sa om revisionsplikten i samband med FAR SRS årsstämma. De företag som enligt utredaren Bo Svensson bor undantas från revisionsplikt är de som ligger under minst två av följande gränsvärden; 83 miljoner kronor i omsättning, 41,5 miljoner kronor i balansomslutning respektive 50 anställda. Om dessa gränsvärden tillämpas kommer cirka 96 procent av aktiebolagen att undantas från revtsionsplikt.