Innehåll

Balans nr 12 2009

Noteringar: Bolag belönas med priser för redovisning och styrning

Hösten är redovisningsprisernas säsong. Till årets prisvinnare hör Trelleborg, Atlas Copco och Svenska kyrkan i Umeå.

Redovisning kring risker respektive bolagsstyrning har blivit heta områden på senare år. För andra året i rad är Trelleborg bäst på bolags-styrningsrapportering, anser PricewaterhouseCoopers (PwC), som studerat 122 börsbolags årsredovisningar från 2008. Finalister var även Investor och Handelsbanken.

– Trelleborgs styrelse tar ett tydligt ansvar för bolagsstyrningen och kommunicerar att god styrning och kontroll stödjer bra affärer, noterar Eva Blom, partner vid PwC och ansvarig för tävlingen.

Bäst på redovisning av risker är Atlas Copco. Det bedömer Ernst & Young, som i samband med ett stort riskseminarium i Stockholm i oktober tilldelade företaget sitt pris Risk Transparency Award. ”I sin årsredovisning för 2008 presenterar Atlas Copco på ett föredömligt sätt både riskhanteringens roll i den löpande operativa verksamheten, men också dess roll i realiserandet av de strategiska målen”, konstaterade juryn.

Bäst på att redovisa ideell verksamhet är Svenska kyrkan i Umeå, enligt ytterligare en tävling arrangerad av PwC. ”Utgående från en klart uttryckt vision om kyrkan och Gud presenterar Svenska Kyrkan i Umeå sin verksamhet och sina strävanden på ett inspirerande och informativt sätt”, skriver juryn här. I en ny särskild kategori för fackförbund vann Kommunal.

Och fler priser kommer att delas ut. 9 december hålls traditionsenliga Finforum i Stockholm, där det nya Finforum-priset delas ut, för bland annat nytänkande och förändringsarbete i marknadskommunikationen. Arrangörer är FAR SRS, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Informationsförening. Även FAR SRS pris för bästa hållbarhetsredovisning delas ut där. Stockholmsbörsens pris för bästa årsredovisning utgår däremot i år.

ak