Innehåll

Balans nr 12 2009

Noteringar: Tillsyn eller inte – det är frågan

Vilka tjänster ska Revisorsnämndens (RN) tillsyn omfatta i framtiden? Det var en av många frågor som debatterades när FAR SRS lokalförening Storstockholm arrangerade debatt mellan FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström och RN:s chef Peter Strömberg, i slutet av november. Temat för debatten var branschens framtid, med anledning av de förändringar som står inför dörren, exempelvis slopandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag.

– Det kräver att revisorn måste träda fram och erbjuda kundanpassade tjänster som skapar förtroende, sa Dan Brännström.

En av RN:s huvuduppgifter är att utöva tillsyn över kvalificerade revisorer och den lagstadgade revisionen. Hur tillsynen ska hanteras om den lagstadgade revisionen slopas för en majoritet av de svenska aktiebolagen rådde det delade meningar om.

Dan Brännström menade att endast revision ska vara föremål för RN:s tillsyn, medan frivilliga tjänster, exempelvis översiktlig granskning inte ska utgöra tillsynsobjekt. Dan Brännström betonade också att det är viktigt att revisorer som genomför frivilliga granskningsuppdrag ska få tillgodoräkna sig timmarna i sin ansökan till RN om förnyelse av auktorisation eller godkännande. (Enligt RN:s föreskrifter krävs minst 1 500 timmar revisionsverksamhet under den femårsperiod som föregår ansökan.)

– Man kan inte både ha kakan och äta upp den, svarade Peter Strömberg. Det finns ett behov av tillsyn och självklart ska bara tjänster som uppfyller kriterierna för tillsyn ge timmar.

Bland de drygt 60 deltagarna fanns ett antal redovisningskonsulter. Några av dem ansåg att FAR SRS har för starkt fokus på revisorer och hur revisorerna ska rusta sig inför de kommande förändringarna i branschen.

–Ni pratar ju bara om revisorer. Är det inte bättre att vi som arbetar inom branschen samarbetar?, var det någon som sa.

Dan Brännström förklarade att redovisningskonsulterna är viktiga för branschen och FAR SRS.

– Bästa beviset är att vi har tagit fram Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

ph

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...