Innehåll

Balans nr 12 2009

Debatt: Vill vi ha yrkesverksamma revisorer i framtiden?

Det är inte rimligt att revisorer ska tvingas betala skatt för att utöva sitt yrke. Det skriver Caisa Drefelt med anledning av att Skatteverket har meddelat att den årliga avgiften till Revisorsnämnden (RN) ska betraktas som en kostnadsersättning. Hon menar att det är dags för en ändring i inkomstskattelagen.

Ett ställningstagande från Skatteverket innebär att den årliga avgiften till RN ska anses utgöra en kostnadsersättning (se Balans nr 11/2009). Vid närmare undersökning kan jag konstatera att denna kostnadsersättning inte blir avdragsgill för de flesta revisorer eftersom avdraget understiger 5 000 kronor. Vad betyder då detta för den enskilda revisorn? Jo. att revisorn måste betala ytterligare inkomstskatt med cirka 2 300 kronor (räknat på 2010 års avgifter till RN som kommer att bli 4300 kronor). Vilken annan yrkeskår måste betala inkomstskatt för att kunna utöva sitt yrke? Dessutom en yrkeskår som är starkt begränsad avseende egen förmögenhetsförvaltning och anställning.

Jag föreställer mig att revisionsbyråerna kommer att kompensera sina anställda kvalificerade revisorer för denna extra skatt. Det innebär ytterligare kostnader för revisionsbyråerna. Vi har i dag cirka 4 000 kvalificerade revisorer i Sverige och vid en snabb beräkning kommer jag fram till att det kommer att kosta revisionsbyråerna cirka 24 miljoner kronor (netto efter skatt) per år. Lägg därtill de 9 miljoner i ytterligare inkomstskatt som de enskilda revisorerna ska leverera till statskassan (räknat på 4 000 revisorer och en ytterligare inkomstskatt på runt 2 300 kronor). Värt att notera är att revisorerna redan finansierar den statliga myndigheten RN med cirka 17 miljoner kronor genom den årliga avgiften. Tillsammans kommer revisorer och deras arbetsgivare alltså att betala mer än 50 miljoner kronor per år, enbart för att få lov att utöva sitt yrke.

Frågan som lagstiftaren bör ställa sig är om man vill ha yrkesverksamma revisorer i näringslivet i framtiden. Om svaret är ja så är en ändring i inkomstskattelagstiftningen på sin plats. Nu!

Caisa Drefeldt , FAR SRS.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...