Innehåll

Balans nr 12 2009

Debatt: Vill vi ha yrkesverksamma revisorer i framtiden?

Det är inte rimligt att revisorer ska tvingas betala skatt för att utöva sitt yrke. Det skriver Caisa Drefelt med anledning av att Skatteverket har meddelat att den årliga avgiften till Revisorsnämnden (RN) ska betraktas som en kostnadsersättning. Hon menar att det är dags för en ändring i inkomstskattelagen.

Ett ställningstagande från Skatteverket innebär att den årliga avgiften till RN ska anses utgöra en kostnadsersättning (se Balans nr 11/2009). Vid närmare undersökning kan jag konstatera att denna kostnadsersättning inte blir avdragsgill för de flesta revisorer eftersom avdraget understiger 5 000 kronor. Vad betyder då detta för den enskilda revisorn? Jo. att revisorn måste betala ytterligare inkomstskatt med cirka 2 300 kronor (räknat på 2010 års avgifter till RN som kommer att bli 4300 kronor). Vilken annan yrkeskår måste betala inkomstskatt för att kunna utöva sitt yrke? Dessutom en yrkeskår som är starkt begränsad avseende egen förmögenhetsförvaltning och anställning.

Jag föreställer mig att revisionsbyråerna kommer att kompensera sina anställda kvalificerade revisorer för denna extra skatt. Det innebär ytterligare kostnader för revisionsbyråerna. Vi har i dag cirka 4 000 kvalificerade revisorer i Sverige och vid en snabb beräkning kommer jag fram till att det kommer att kosta revisionsbyråerna cirka 24 miljoner kronor (netto efter skatt) per år. Lägg därtill de 9 miljoner i ytterligare inkomstskatt som de enskilda revisorerna ska leverera till statskassan (räknat på 4 000 revisorer och en ytterligare inkomstskatt på runt 2 300 kronor). Värt att notera är att revisorerna redan finansierar den statliga myndigheten RN med cirka 17 miljoner kronor genom den årliga avgiften. Tillsammans kommer revisorer och deras arbetsgivare alltså att betala mer än 50 miljoner kronor per år, enbart för att få lov att utöva sitt yrke.

Frågan som lagstiftaren bör ställa sig är om man vill ha yrkesverksamma revisorer i näringslivet i framtiden. Om svaret är ja så är en ändring i inkomstskattelagstiftningen på sin plats. Nu!

Caisa Drefeldt , FAR SRS.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...