Innehåll

Balans nr 12 2009

Debatt: Vill vi ha yrkesverksamma revisorer i framtiden?

Det är inte rimligt att revisorer ska tvingas betala skatt för att utöva sitt yrke. Det skriver Caisa Drefelt med anledning av att Skatteverket har meddelat att den årliga avgiften till Revisorsnämnden (RN) ska betraktas som en kostnadsersättning. Hon menar att det är dags för en ändring i inkomstskattelagen.

Ett ställningstagande från Skatteverket innebär att den årliga avgiften till RN ska anses utgöra en kostnadsersättning (se Balans nr 11/2009). Vid närmare undersökning kan jag konstatera att denna kostnadsersättning inte blir avdragsgill för de flesta revisorer eftersom avdraget understiger 5 000 kronor. Vad betyder då detta för den enskilda revisorn? Jo. att revisorn måste betala ytterligare inkomstskatt med cirka 2 300 kronor (räknat på 2010 års avgifter till RN som kommer att bli 4300 kronor). Vilken annan yrkeskår måste betala inkomstskatt för att kunna utöva sitt yrke? Dessutom en yrkeskår som är starkt begränsad avseende egen förmögenhetsförvaltning och anställning.

Jag föreställer mig att revisionsbyråerna kommer att kompensera sina anställda kvalificerade revisorer för denna extra skatt. Det innebär ytterligare kostnader för revisionsbyråerna. Vi har i dag cirka 4 000 kvalificerade revisorer i Sverige och vid en snabb beräkning kommer jag fram till att det kommer att kosta revisionsbyråerna cirka 24 miljoner kronor (netto efter skatt) per år. Lägg därtill de 9 miljoner i ytterligare inkomstskatt som de enskilda revisorerna ska leverera till statskassan (räknat på 4 000 revisorer och en ytterligare inkomstskatt på runt 2 300 kronor). Värt att notera är att revisorerna redan finansierar den statliga myndigheten RN med cirka 17 miljoner kronor genom den årliga avgiften. Tillsammans kommer revisorer och deras arbetsgivare alltså att betala mer än 50 miljoner kronor per år, enbart för att få lov att utöva sitt yrke.

Frågan som lagstiftaren bör ställa sig är om man vill ha yrkesverksamma revisorer i näringslivet i framtiden. Om svaret är ja så är en ändring i inkomstskattelagstiftningen på sin plats. Nu!

Caisa Drefeldt , FAR SRS.