Innehåll

Balans nr 2 2009

Flygfärdiga bolag

Hos Ideon Innovation och Lund Bioinkubator kan nystartade innovativa företag få hjälp på vägen från idé till livskraftigt företag. Målet är att tolv företag ska ”flytta ut” varje år. ”Förra året var det sju bolag som lämnade inkubatorn som flygfärdiga bolag, så vi har en bit kvar till vårt mål.” säger Mikael Kipowsky som är inkubatorchef.

Som en förberedelse inför avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag har FAR SRS startat ett projekt som man kallar ”Revisorns verktygslåda”. Projektet har som mål att ta fram en plattform/portal med ”nya” tjänster och intyg. ”Vi ska nu titta på marknaden med helt nya glasögon”, berättar Bo Hjalmarsson och Björn Bäckvall från FAR SRS revisionskommitté som driver projektet.

International Financial Reporting Standards (IFRS) ökar kvaliteten och jämförbarheten mellan finansiella rapporter från företag i olika länder. Men tillämpningen är tidskrävande och kostsam för företagen. Anders Bäckström menar att det är en tuff utmaning, men att IFRS är här för att stanna.

Godkända revisorn Joakim Guiance är upprörd över revisorsutredningens förslag att godkända revisorer utan revisorsexamen ska fråntas rätten att revidera efter år 2015. Vad blir bättre för Sverige och svenska företag om godkända revisorer får yrkesförbud, undrar Joakim Guiance.