Innehåll

Granskning av kontrollbalansräkning är inte revision och därmed inte heller förmånsberättigat enligt förmånsrättslagen – enligt en dom i Kalmar tingsrätt.

– Domen är förvånande. Granskning av kontrollbalansräkning är en uppgift som ligger inom ramen för lagstadgad revision och bör därför enligt min mening omfattas av förmånsrätten, kommenterar FAR SRS chefsjurist Urban Engerstedt.

Innebär domen att man som revisor bör kräva förskott för att ta sig an denna typ av uppdrag?

– Nej, det ska inte vara nödvändigt. Jag förutsätter att domen, som har över klagats till Göta hovrätt, kommer att ändras av hov rätten, säger Urban Engerstedt vidare.

Bör FAR SRS lobba för att förstärka förmånsrätten till att även omfatta revisionsnära tjänster? Finns det någon gränsdragningsproblematik?

– Frågan om förmånsrätten blir högaktuell när revisionsplikten för små bolag avskaffas. För vad ska gälla vid frivillig revision? Enligt nu gällande regler omfattar ju förmånsrätten endast ”lagstadgad” revision. Och vad kommer att gälla med avseende på andra revisions tjänster som till exempel översiktlig granskning?, påpekar Urban Engerstedt.