Innehåll

Balans nr 2 2009

Noteringar: Ny dom: Granskning av kontrollbalansräkning är inte revision

Granskning av kontrollbalansräkning är inte revision och därmed inte heller förmånsberättigat enligt förmånsrättslagen – enligt en dom i Kalmar tingsrätt.

– Domen är förvånande. Granskning av kontrollbalansräkning är en uppgift som ligger inom ramen för lagstadgad revision och bör därför enligt min mening omfattas av förmånsrätten, kommenterar FAR SRS chefsjurist Urban Engerstedt.

Innebär domen att man som revisor bör kräva förskott för att ta sig an denna typ av uppdrag?

– Nej, det ska inte vara nödvändigt. Jag förutsätter att domen, som har över klagats till Göta hovrätt, kommer att ändras av hov rätten, säger Urban Engerstedt vidare.

Bör FAR SRS lobba för att förstärka förmånsrätten till att även omfatta revisionsnära tjänster? Finns det någon gränsdragningsproblematik?

– Frågan om förmånsrätten blir högaktuell när revisionsplikten för små bolag avskaffas. För vad ska gälla vid frivillig revision? Enligt nu gällande regler omfattar ju förmånsrätten endast ”lagstadgad” revision. Och vad kommer att gälla med avseende på andra revisions tjänster som till exempel översiktlig granskning?, påpekar Urban Engerstedt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...