Innehåll

Balans nr 2 2009

Noteringar: FAR SRS remissvar i korthet

 • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att begränsa revisorers skadeståndsansvar och framhåller att förslagen bör genomföras skyndsamt.

 • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att slopa jävsreglerna i aktiebolagslagen samt understryker vikten av att denna förändring genomförs samtidigt som revisionsplikten förändras. FAR SRS föreslår vidare att 21 § revisorslagen (den s.k. analysmodellen) ses över och ges en lydelse som nära knyter an till artikel 22 i EG:s revisorsdirektiv.

 • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag om att det i framtiden ska finnas endast en revisorskategori, auktoriserade revisorer. FAR SRS avstyrker dock förslaget om att godkända revisorer inte ska få tillåtas verka efter den 1 juli 2015 om de inte dessförinnan avlägger revisorsexamen.

 • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att den nuvarande möjligheten för revisorer och revisionsföretag att – som ett alternativ till försäkring – ställa säkerhet hos Revisorsnämnden för ersättningsskyldighet som de kan ådra sig slopas.

 • FAR SRS föreslår att bestämmelserna om apportintyg ändras så att den rollfördelning som bör gälla mellan styrelsen och revisorn i detta sammanhang också kommer till tydligt uttryck i lagstiftningen.

 • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att sekretess bör gälla hos Revisorsnämnden för uppgift om misstänkt penningtvätt som en revisor kan lämna för att freda sig i ett disciplinärende.

 • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att revisorer och revisionsföretag får ökade möjligheter att ägna sig åt sidoverksamhet.

 • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag kring ägande och ledning av revisionsföretag. FAR SRS föreslår dock att möjligheterna till ägarspridning inte begränsas till registrerade revisionsföretag utan ska gälla också andra handelsbolag och aktiebolag som bedriver revisionsverksamhet.

Läs hela FAR SRS remissvar på <www.farsrs.se>

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...