Innehåll

Balans nr 2 2009

Europa-frågor: Tjeckien rakt in i EU:s hetluft

Från nyår är det Tjeckien som för första gången är EU:s ordförandeland. Tjeckien ingår i den så kallade trojkan tillsammans med Frankrike, som just varit ordförande, och Sverige, som blir ordförandeland 1 juli. De tre länderna har en gemensam övergripande agenda, men varje land kan också välja att fokusera på ett antal specifika frågor. Tjeckien har valt de tre E:na, ekonomi, energi och externa relationer/Europa i världen. Efter höstens fördjupade ekonomiska kris är det naturligt att arbeta med åtgärder för att försöka vända den ekonomiska krisen och samtidigt få fart på EU:s konkurrenskraft. Externa relationer handlar framför allt om Östeuropa, där man vill arbeta för en ytterligare utvidgning av EU mot framför allt västra Balkan, samt om förbättrade förbindelser med Ryssland och USA. Även Mellanösternkonflikten, bistånd och migration kommer att bli viktiga frågor.

Ordförandelandets ambition är att arbeta med ett antal utvalda frågor, men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Som Dagens Nyheter nyligen skrev så har fokus vid starten i stället hamnat på två G:n, det vill säga gas och Gaza. Gas har i och för sig med fokusområdet energi att göra, men det var nog inte det som Tjeckien menade från början. Tjeckiens premiärminister Mirek Topolánek fick direkt kasta sig in i hetluften för att förhandla med Ryssland och Ukraina om att återuppta Rysslands begränsade och i vissa fall helt avstannade gasleveranser. Tjeckien är till 80 procent beroende av gasimport från Ryssland. ”Alla andra frågor kan lösas senare”, sade Topolánek.

77 procent av tjeckerna röstade ja till EU vid en folkomröstning 2003. I dag är landet mer splittrat när det gäller det nya Lissabonfördraget. Förutom irländarnas nej i folkomröstningen om Lissabonfördraget så är Tjeckien det enda EU-land som inte skrivit under det nya fördraget. Landets president Václav Klaus är stark motståndare till fördraget och ett nytt EU-skeptiskt parti är på väg att bildas. Många tjecker anser att EU-fördraget går ut över Tjeckiens självständighet. De är rädda för att de stora medlemsstaterna får mer makt på de små staternas bekostnad i och med att vissa frågor enligt fördraget kan avgöras med majoritetsbeslut.

Tjeckien har ännu inte tagit ställning till ett medlemskap i EMU. Premiärministern har lovat att ett datum för tjeckiskt införande av euron kommer att presenteras i november. Utanförskapet innebär att Tjeckien, i likhet med Sverige, inte kan delta vid de informella mötena som hålls med euroländernas finansministrar i samband med Ekofinmötena. Den så kallade eurogruppen har en ”halvpermanent” ordförande som väljs på två år. Luxemburgs premiärminister Jean-Claude Juncker är nu inne på sin tredje ordförandeperiod sedan 1 januari 2005.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...