Innehåll

Balans nr 2 2009

Noteringar: Ny generaldirektör på Finansinspektionen

Martin Andersson tillträdde som generaldirektör på Finansinspektionen (FI) den 15 januari.

– Jag vill skapa en finansinspektion som är en god förebild för andra finansinspektioner utomlands och en myndighet som är respekterad bland finansföretagen, säger Martin Andersson. Jag vill bygga detta på kompetens och förutsägbarhet och vetskapen om att FI är hård och tydlig när situationen kräver det.

– Finansinspektionens uppdrag grundar sig på att företag och hushåll ska kunna ha förtroende för de finansiella tjänsterna.

Martin Andersson har tidigare bland annat varit chef för avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken och rådgivare åt Bank of England. Tidigare generaldirektören Ingrid Bonde lämnade Finansinspektionen förra året för vd-posten på AMF pension. Under en övergångsperiod har Erik Saers fungerat som tillförordnad generaldirektör på Finansinspektionen.