Balans nr 2 2009

Profil i Balans: Han hjälper nya företag att få luft under vingarna

Mikael Kipowsky är inkubatorchef på Ideon Innovation och Lund Bioinkubator

Vägen från idé till kommersiell produkt kan vara lång och riskfylld. På Ideon Innovation och Lund Bioinkubator, som ingår i Ideon Science Park i Lund, kan innovatörer och entreprenörer få hjälp med att gå från idé till livskraftigt bolag.

– Målet är att skapa tolv flygfärdiga företag varje år, säger Mikael Kipowsky som är inkubatorchef.

På Ideon Innovation och Lund Bioinkubator kan nystartade innovativa företag få hjälp med allt från affärsutveckling till att skapa nätverk. För att få en plats i någon av de två inkubatorerna krävs en idé med innovativ höjd och stor marknadspotential som kan utvecklas till ett starkt företag. Det innebär att det ska finnas något unikt i affärsmodellen och att tillväxtpotentialen ska vara hög.

– Vi bygger tillväxtföretag med början i en innovativ idé, säger Mikael Kipowsky som menar att runt en tredjedel av bolagen aldrig skulle ha startats utan den hjälp som inkubatorn erbjuder.

Målet för verksamheten är att minst tolv företag ska flytta ut från inkubatorverksamheten varje år. Det är en bit kvar till att nå målet, men Mikael Kipowsky är optimistisk.

– Förra året var det sju bolag som lämnade inkubatorn som flygfärdiga bolag, så vi har en bit kvar till vårt mål. Men sju bolag är faktiskt ett riktigt bra resultat, säger han.

Ett trettiotal företag

Ideon Innovation är en del av Ideon Science Park i Lund och startades 2004. Två år senare startades systerinkubatorn Lund bioinkubator som är specialiserad på bioteknik. Tillsammans har de kapacitet för ett trettiotal företag.

Inkubatorerna fungerar som ett slags företagshotell där företagen får hyra in sig till subventionerat pris samtidigt som de får hjälp med att ta sig från tidig utvecklingsfas till kommersiell fas. Hos Ideon Innovation får företagen stanna i två år, i bioinkubatorn i tre år.

När företaget flyttar in finns all kontorsservice på plats och företaget tilldelas en affärsutvecklare som fungerar som coach under tiden i inkubatorn. Eftersom de flesta innovatörerna inte har någon tidigare erfarenhet av att driva kommersiella företag finns ett inkubatorprogram som alla företag ska delta i.

Affärsutveckling är en viktig del av programmet och på detta område finns fyra samarbetspartners; Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPWC) som hjälper företagen med allt från att starta aktiebolag till den löpande bokföringen, Setterwalls advokatbyrå som bistår med affärsjuridisk kompetens, Awapatent som ger råd om patent och immaterialrättsliga frågor samt Sparbanken Finn. Dessa samarbetspartners erbjuder sina tjänster till ett subventionerat pris. På sikt kan emellertid engagemanget bli en bra affär.

– Exempelvis väljer de flesta bolagen ÖPWC som revisionsbyrå efter att de flyttat ut från inkubatorn. Om företagen lyckas bra kan alltså affären räknas hem, säger Mikael Kipowsky.

Eftersom det handlar om aktiebolag så omfattas bolagen i dagsläget av revisionsplikt. Mikael Kipowsky berättar att Ideon Innovation kommer att kräva revision av bolagen även när revisionsplikten för mindre aktiebolag slopas.

– Kvalitetssäkring är viktigt för den här typen av bolag, säger han.

Inkubatorn ger trovärdighet

En annan viktig del av programmet är finansiering. Mikael Kipowsky berättar att en av de största utmaningarna för företagen är att få fram kapital. Men genom att varumärket Ideon är starkt är även intresset för innovationsföretagen stort bland potentiella finansiärer.

– Inkubatorn ger trovärdighet gentemot riskkapitalet och vi har en etablerad kon takt med flera tänkbara finansiärer, säger Mikael Kipowsky.

Under 2008 satsades runt 12 miljoner i de nystartade bolagen.

När företagen lämnar Ideon Innovation eller bioinkubatorn går de in i sin kommersiella fas. De har då återkommande kunder och är under stark tillväxt. I detta skede står företagen ofta inför en expansion, vilket innebär att det kommer att börja anställa. För detta krävs ett tillskott av kapital.

– Detta är en stor utmaning för bolagen som lämnar inkubatorn och den vikande konjunkturen innebär att det har blivit tuf fare för våra alumniföretag. Men det är för vånansvärt många som tagit in kapital, trots lågkonjunkturen, säger Mikael Kipowsky.

Konjunkturen påverkar

Som exempel nämner han ett alumniföretag; BoneSupport som tog in 122 miljoner kronor under 2008. Samtidigt som lågkonjunkturen har gjort det svårare att attrahera riskkapital så medför den även en del fördelar för de nystartade innovationsbolagen.

– De blir mer konkurrenskraftiga gentemot de stora drakarna i och med att de är mer kostnadseffektiva. Min bedömning är att de som klarar sig genom lågkonjunkturen kommer att bli väldigt starka, säger Mikael Kipowsky.

En annan positiv effekt av den vikande konjunkturen är att den kan innebära fler IT-idéer bland ansökningarna till en plats på Ideon Innovation.

– I högkonjunktur finns det gott om väl betalda jobb i IT-branschen. Nu kommer vi nog få se fler inom det området som vill för verkliga sina idéer, säger Mikael Kipowski.

Statliga Innovationsbron, som delar ut pengar till landets företagsinkubatorer, har gjort bedömningen att Ideon Innovation är en av topp tre bland landets företagsinkubatorer.

– Målet är att bli bäst i Europa. Vi har en hög överlevnadsgrad, 90 procent, och en stor del av bolagen kan dessutom kalla sig tillväxtbolag, säger Mikael Kipowsky.

Kvinnohälsa framtiden

Under 2008 ökade Innovationsbron anslaget till Ideon Innovation under de kommande tre åren, från 4 miljoner till 4,5 miljoner per år, medan Lund Bioinkubator för första gången fick en egen långsiktig budget med ett årligt anslag på två miljoner kronor. Motkravet är att antalet platser utökas till 30-35 stycken till år 2011. Övriga finansiärer är Lunds kommun, Region Skåne, Europeiska Unionen genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Ideon Science Park.

Den senaste tiden har Clean Tech-företag varit hett villebråd för riskkapitalet. I framtiden tror Mikael Kipowsky att de stora affärsidéerna finns inom kvinnohälsa.

– Det är ett underutvecklat område, säger han och nämner som exempel att gravida ordineras åksjuketabletter för illamående.

– Hade det varit en manlig åkomma hade det säkert funnits särskild medicin, tillägger han.

Mikael Kipowsky

Ålder: 34 år

Familj: Fru och två barn.

Bor: Radhus i Malmö.

Hur tar du dig till jobbet: Med bil (har försökt med buss, men det tog för långtid).

Tre saker att ta med till en öde ö: Min fru och mina två barn.

Senast lästa bok: Flyga Drake av Khaled Hosseini.

Gör en ledig dag: Lagar mat med familjen, drömmer – om mat och om resor.

Dold talang: Förmåga att ”tänka ut” hur olika smaker passar ihop.

Favoritmat: Kotlett med pommes och bearnaisesås (helst också ketchup).

Personlig förebild: Min morfar som är en riktig gentleman och alltid glad och positiv. Min svärfar för att han är nyfiken, trygg och prestigelös.

Pernilla Halling