Innehåll

Balans nr 3 2009

Noteringar: Färre vill göra provet för högre revisorsexamen

I mitten av februari var det bara 25 personer anmälda till vårens prov för högre revisorsexamen. De senaste åren har anmälningssiffran legat kring 40 till vårprovet.

På Revisorsnämnden är man bekymrad över utvecklingen.

– Vi såg det redan vid höstens prov då vi hade räknat med dubbelt så många tentander än vad som blev fallet, berättar Revisorsnämndens direktör Peter Strömberg.

Den så kallade revisorsutredningen har föreslagit att det endast ska finnas en revisorskategori i Sverige – auktoriserad revisor. De godkända revisorer som har revisorsexamen kommer då enligt förslaget att bli auktoriserade revisorer.

Tror du utredningens förslag har någon inverkan på antalet tentander på högre revisorsexamen?

– Det är den enda rimliga förklaringen, säger Peter Strömberg. Man tar ut förslaget i förskott, men man ska komma ihåg att det kan ta lång tid innan det blir ett beslut.

– Vi vill verkligen uppmuntra byråerna att låta sina medarbetare gå upp på högre revisorsexamen eftersom det bara är ett förslag än så länge.

Tror du att trenden med färre tentander på högre revisorsexamen kommer att fortsätta?

– Det är för tidigt att säga något om. Men det är klart att det finns en risk för att den kommer att göra det.

Kommer ni fortsätta med provet för högre revisorsexamen om anmälningsantalet fortsätter att minska?

– Naturligtvis kommer vi fortsätta att hålla prov för högre revisorsexamen. Men från och med nästa år kanske det bara kommer att bli ett provtillfälle. Det är dyrt att ta fram proven, vilket gör att det inte är ekonomiskt försvarbart för Revisorsnämnden att ha kvar två provtillfällen varje år med så få anmälda.

Förslaget från revisorsutredningen innebär också att de godkända revisorer utan revisorsexamen blir av med sin titel från 2015 (2017 i särskilda fall). De måste alltså, enligt förslaget, avlägga revisorsexamen för att få fortsätta som revisorer.

Planerar ni någon särskild revisorsexamen för godkända revisorer med erfarenhet?

– Frågan har väckts både hos oss och av FAR SRS, men det är i dagsläget för tidigt att uttala sig om, säger Peter Strömberg.

Fotnot: För att bli godkänd och sedan eventuellt auktoriserad revisor krävs att man hos Revisorsnämnden har avlagt revisorsexamen (för godkännande) och högre revisorsexamen (för auktorisation).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...