Innehåll

Balans nr 3 2009

Noteringar: Färre vill göra provet för högre revisorsexamen

I mitten av februari var det bara 25 personer anmälda till vårens prov för högre revisorsexamen. De senaste åren har anmälningssiffran legat kring 40 till vårprovet.

På Revisorsnämnden är man bekymrad över utvecklingen.

– Vi såg det redan vid höstens prov då vi hade räknat med dubbelt så många tentander än vad som blev fallet, berättar Revisorsnämndens direktör Peter Strömberg.

Den så kallade revisorsutredningen har föreslagit att det endast ska finnas en revisorskategori i Sverige – auktoriserad revisor. De godkända revisorer som har revisorsexamen kommer då enligt förslaget att bli auktoriserade revisorer.

Tror du utredningens förslag har någon inverkan på antalet tentander på högre revisorsexamen?

– Det är den enda rimliga förklaringen, säger Peter Strömberg. Man tar ut förslaget i förskott, men man ska komma ihåg att det kan ta lång tid innan det blir ett beslut.

– Vi vill verkligen uppmuntra byråerna att låta sina medarbetare gå upp på högre revisorsexamen eftersom det bara är ett förslag än så länge.

Tror du att trenden med färre tentander på högre revisorsexamen kommer att fortsätta?

– Det är för tidigt att säga något om. Men det är klart att det finns en risk för att den kommer att göra det.

Kommer ni fortsätta med provet för högre revisorsexamen om anmälningsantalet fortsätter att minska?

– Naturligtvis kommer vi fortsätta att hålla prov för högre revisorsexamen. Men från och med nästa år kanske det bara kommer att bli ett provtillfälle. Det är dyrt att ta fram proven, vilket gör att det inte är ekonomiskt försvarbart för Revisorsnämnden att ha kvar två provtillfällen varje år med så få anmälda.

Förslaget från revisorsutredningen innebär också att de godkända revisorer utan revisorsexamen blir av med sin titel från 2015 (2017 i särskilda fall). De måste alltså, enligt förslaget, avlägga revisorsexamen för att få fortsätta som revisorer.

Planerar ni någon särskild revisorsexamen för godkända revisorer med erfarenhet?

– Frågan har väckts både hos oss och av FAR SRS, men det är i dagsläget för tidigt att uttala sig om, säger Peter Strömberg.

Fotnot: För att bli godkänd och sedan eventuellt auktoriserad revisor krävs att man hos Revisorsnämnden har avlagt revisorsexamen (för godkännande) och högre revisorsexamen (för auktorisation).